Skip to content
Frontpage Hoas Responsibility

Corporate environmental, social and financial responsibility

Hoas abides by the essential regulations, guidelines and principles that promote sustainable development. We expect our partners to also support sustainability.

The principles of environmental responsibility

Our aim is that the homes for students at Hoas are sustainable, comfortable and that they meet the needs of the tenants throughout the whole life circle of the apartments.  Hoas housing is usually built near schools or close to good public transport connections.

Hoas monitors consumption on a regular basis by keeping track of the use of heating, water and electricity at the properties. Hoas also advices tenants on wise and energy efficient ways of living, for example through advisory services and a yearly energy-saving campaign week. In addition, we conduct tenant surveys to measure ecological values.

Vastuullisuus rakentamisessa ja kunnostamisessa

Varmistamme kohteiden elinkaaren pitkäikäisyyden ja minimoimme huoltojen ja korjausten tarpeen tekemällä korjaukset oikea-aikaisesti ja käyttämällä rakenteiden elinkaaren loppuun. Panostamme kerralla pitkäikäisiin ratkaisuihin.

Käytämme rakentamisessa ja korjaamisessa modernia, energiatehokasta tekniikka ja hyvin eristäviä rakenteita.

Teemme viihtyvyyskorjauksia purkamattomin keinoin.

Rakennamme asuntoja kysynnän mukaan, pääosin pieniä yksiöitä.

Kasvatamme puurakentamisen osuutta.

Vastuullisuus asumisen aikana

Elektroninen lukitus vähentää avainten hakuun liittyvää asukkaiden ja huollon kumppaneiden liikkumista sekä lisää turvallisuutta, kun avain voidaan tarvittaessa nollata.

Kohteissamme on kattavat kierrätysmahdollisuudet. Muovin keräys on aloitettu kaikissa kohteissa vuonna 2020.

The principles of social responsibility

Hoas rents out, maintains and builds affordable housing for students. Hoas operations are open, transparent and equal. We work towards equality and want to prevent discrimination. Hoas follows the principles of Non-discrimination Act.

Sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan sisältyy yhteisöllisen ja viisaan asumisen tukeminen asukastoiminnan sekä asukasviestinnän avulla.

Työnantajana tarjoamme turvallisia työsuhteita, viihtyisät työskentelyolosuhteet, asianmukaiset työvälineet ja kattavat työterveyshuoltopalvelut. Edistämme henkilöstön tasa-arvoa ja luomme mahdollisuuksia kehittyä työssä, kasvattaa ammatillista osaamista sekä osallistua Hoasin toiminnan kehittämiseen.

The principles of financial responsibility

The basis of our financial responsibility is to rent, maintain and build affordable housing to students. Our operations are economically viable, efficient and profitable. The level of our services is competitive with business activities of the same price-quality ratio.

Hoas uses PTS, which is a long-term maintenance plan. PTS gives us a comprehensive view of the condition of a property, any future renovation needs, when they will be necessary and the associated cost. Hoas has well established procedures for annual planning and reporting.

Apply for housing