Skip to content
Etusivu Hakevalle Kuka voi hakea asuntoa?

Kuka voi hakea asuntoa?

Voit hakea Hoasin asuntoa, mikäli opiskelusi on

 • päätoimista,
 • tutkintoon johtavaa,
 • opintotukeen oikeuttavaa ja
  pääkaupunkiseudulla tapahtuvaa.

Pääkaupunkiseudun oppilaitosten sivutoimipisteissä opiskelevat voivat myös hakea Hoasin asuntoa.

Opintojen päätoimisuudella tarkoitetaan eri opinnoissa eri asioita. Määritelmät kannattaa tarkistaa Kelan verkkosivuilta: https://www.kela.fi/opintotuki-paatoimisuus (Opintojen päätoimisuus)

Pääkaupunkiseutuun kuuluu Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Asunnon voi ottaa vastaan kun koulu on alkanut ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi. Poikkeuksena tähän ovat kesäkuukaudet: jos olet aloittamassa opiskelusi syksyllä, voit vastaanottaa asunnon jo kesäkuusta alkaen.

Täysi-ikäisellä hakijalla on oltava virallinen henkilöllisyystodistus.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella opiskeleva voi hakea Hoas-asuntoa, mikäli hän suorittaa opintoihinsa liittyvää työharjoittelua tai pääkaupunkiseudulla asumista edellyttävää tutkimusta tai opinnäytetyötä. Tällöin asuntoa voi hakea vain työharjoittelun, tutkimuksen tai opinnäytetyön suorittamisen ajaksi. 

Asuntojen vuokrausperusteet

Valtio tukee Hoasin opiskelija-asuntojen rakentamista. Tästä syystä Hoasin asunnoissa ei voi asua kuka tahansa. Hoasin asukasvalintaa säätelevät valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ohjeistukset ja Hoasin säännöt.

Etusijalla olevat hakijat

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat

 • asunnottomia
 • vähävaraisia ja/tai pienituloisia
 • muuten kiireellisessä asunnontarpeessa
 • suorittamassa tutkintoon johtavaa perustutkintoa
 • Lukukausien alussa tarjoamme vapautuvat asunnot pääsääntöisesti aloittaville opiskelijoille. Etusijalla ovat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat hakijat.

Helsingissä sijaitseviin asuntoihin etusijalla ovat Helsingissä opiskelevat. Jos haet perheasuntoa Helsingistä, toisen hakijoista tulee opiskella Helsingissä.

Muutamien kiinteistöjen asukasvalinnassa noudatetaan myös sääntöjä, jotka perustuvat muun muassa kiinteistöjen omistukseen sekä tontinvuokraehtoihin.

Perustutkinto-opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijaksi katsotaan:

 • Lukiossa ylioppilastutkintoa opiskeleva
 • Ammatillisessa oppilaitoksessa ammatillista perustutkintoa opiskeleva
 • Ammattikorkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskeleva
 • Yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskeleva
 • Yliopistossa lääke-, eläinlääke-, ja hammaslääketieteellisessä lisensiaatin tutkintoa opiskeleva

Jatko-opiskelijat

Jatko-opiskelijaksi katsotaan yliopistossa tohtorintutkintoa tai lisensiaatin tutkintoa opiskeleva (poikkeuksena lääke-, eläinlääke- ja hammaslääketietellisessä opiskeleva). Jatko-opiskelijalla on oltava tutkinnonsuoritusoikeus ja oltava läsnäolevana ollakseen oikeutettu hakemaan Hoas-asuntoa.

Varallisuus

Vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat ovat etusijalla. Varallisuudella tarkoitetaan muun muassa asunto-osakkeita, kiinteistöjä, rahastoja ja arvopapereita. Varallisuuteen kohdistuvat velat ja opintolainan määrä huomioidaan varallisuutta arvioitaessa. Jos asut omassa asunnossa yli 80 kilometrin päässä pääkaupunkiseudusta ja olet muuttamassa alueelle opintojen takia, omistusasuntoa ei huomioida varallisuutena. Sijoitusasunnot lasketaan aina varallisuudeksi.

Asunto oppilaitoksen läheisyydestä

Hoas noudattaa asuntojen tarjoamisessa kampusperiaatetta.

Asunnon hakijoille pyritään löytämään opintoja tukeva asumisratkaisu. Asunnot vuokrataan oppilaitoksen kampusalueen mukaan. Hakijalle pyritään tarjoamaan asuntoa oppilaitoksen läheisyydestä tai hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrelta, ensisijaisesti hakijan opiskelukaupungista.

Hoas katsoo kulkuyhteyksien olevan hyvät mikäli matka kestää julkisilla liikennevälineillä enintään 45-50 minuuttia yhteen suuntaan.

Alaikäiset asunnon hakijat

Alaikäinen voi hakea Hoasin asuntoa, mikäli huoltaja antaa siihen suostumuksensa huoltajansuostumuslomakkeella. Hakemusta täyttäessä huoltajan tiedot on kirjattava huolellisesti sille varattuun kohtaan. Lisäksi huoltajan tulee täyttää ja allekirjoittaa huoltajansuostumuslomake. Lomake toimitetaan käsin allekirjoitettuna Hoasin asumispalveluihin esimerkiksi sähköpostitse. Huoltajansuostumuslomakkeen allekirjoittajan on oltava sama kuin asuntohakemukselle merkitty huoltaja.

Edunvalvoja

Mikäli hakijalla on edunvalvoja tulee hänen toimittaa kopio käräjäoikeuden päätöksestä edunvalvonnasta ja edunvalvojan suostumus täytettynä Hoasille.

Edunvalvonnan alaisen vuokrasopimukseen ei sovelleta erityisehtoja, mutta tieto asuntotarjouksesta ja vuokrasopimuksesta lähetetään myös edunvalvojalle.

Väliaikainen asuminen pääkaupunkiseudulla

Kevät- ja kesäaikana myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla opiskelevat voivat hakea asuntoa Hoasilta.

Hoasilla on tarjolla kalustettuja asuntoja tammi-toukokuussa sekä kalustamattomia asuntoja huhti-elokuussa. Asuntoa kevääksi ja kesäksi voi hakea opiskelija, jolla on esimerkiksi väliaikainen työ tai opintoja pääkaupunkiseudulla tai kehyskunnissa.

Opiskelijat, jotka eivät voi hakea asuntoa Hoasilta

Hoasin asuntoa ei ole mahdollista hakea mikäli suoritat tutkintosi:

 • oppisopimuskoulutuksessa (osana perustutkintoa voit suorittaa enintään 12 kuukautta kestävän oppisopimusjakson)
 • kokonaan etäopiskeluna (voit suorittaa perustutkinto-opintojasi väliaikaisesti etäopiskeluna koronavirustilanteen vuoksi)
 • kokonaan verkko-opintoina (voit suorittaa perustutkinto-opintojasi väliaikaisesti verkossa koronavirustilanteen vuoksi)

tai opiskelet

 • peruskoulussa
 • aikuis- tai iltalukiossa
 • kansan- tai kansalaisopistossa
 • valmennuskurssilla tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa
 • avoimessa ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa
 • erikoisammattitutkintoa
 • ammatillista lisäkoulutusta
 • tohtorintutkinnon jälkeisiä lisäopintoja

Jos suoritat valmentavaa koulutusta, voit hakea asuntoa vasta suoritettuasi valmentavan koulutuksen ja siirryttyäsi tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Hoasin asukasvalinnan kriteerit eivät täyty kaikissa oppilaitoksissa ja opiskelumuodoissa, esimerkiksi:

 • iltalukiossa opiskelu tai oppisopimusopiskelu ei oikeuta opiskelijaa saamaan Kelan opintotukea.
 • Ammatillinen lisäkoulutus ei johda tutkintoon vaan täydentää jo hankittua tutkintoa.
 • Verkko- ja etä-opintoja voi suorittaa missä tahansa, joten opiskelu ei ole sidottu pääkaupunkiseudulle tai kehyskuntiin.

Hoas päivittää asunnonhakuun oikeuttavien oppilaitosten listaa lisäämällä tai poistamalla siitä oppilaitoksia. Mikäli et löydä omaa oppilaitostasi hakemuslomakkeen oppilaitoslistauksesta, opiskelusi eivät oikeuta asunnon hakemiseen Hoasilta.

Tee asuntohakemus