Hyppää sisältöön
Etusivu Asuvalle Lämpötila

Asunnon suositeltu lämpötila

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksessa määritellään huonelämpötilalle seuraavat toimenpiderajat:

 • Huoneilman lämpötila lämmityskaudella + 18 °C – + 26 °C
 • Huoneilman lämpötila lämmityskauden ulkopuolella + 18 °C – + 32 °C

Nämä ohjearvot koskevat asunnon oleskeluvyöhykettä, eli ikkunapinnat, seinäpinnat, lattiat ja katot voivat olla näitä viitearvoja viileämmät.

Lämmityskausi

Lämmityskausi alkaa, kun ulkoilman vuorokauden keskilämpötila laskee 15–17 asteeseen. Huoneilma koetaan usein viileänä, vaikka se todellisuudessa olisikin suosituslämpötilojen mukainen. Tämä on yleistä erityisesti lämmityskauden alussa, jolloin ilman suhteellinen kosteus vuodenajasta johtuen on korkea. Syksyisin kestää jonkin aikaa ennen kuin rakenteet ovat täysin lämmenneet ja suhteellinen kosteus alentunut.

Hoasin kiinteistöjä lämmitetään kaukolämmöllä ja lämmitystä säädetään automaattisesti termostaattien avulla ulkolämpötilan mukaan. Suurehkot ulkolämpötilan laskut vaikuttavat kylmyydentunteeseen ennen kuin sisälämpötila tasaantuu vastaamaan ulkolämpötilan muutosta.

Jos asunnossasi tuntuu liian kylmältä, varmista muutama asia ennen vikailmoituksen jättämistä.

 1. Mittaa ensin asuntosi lämpötila. Asunnon lämpötilan pitäisi olla vähintään 20–22 astetta.
 2. Jos asunnossa on mittarin mukaan tarpeeksi lämmintä, tarkista vetääkö ikkunoiden tiivisteistä.
 3. Jos ikkunoiden tiivisteistä vetää on hyvä varmistaa, ovatko kaikki ikkunoiden lukot kiinni. Ellei sinulla ole ikkunan avaajaa asian tarkastamiseksi, voit täyttää vikailmoituksen ja pyytää sellaista.
 4. Tarkasta, että ilmanvaihto toimii, eikä venttiileitä ole kokonaan suljettu tai muuten tukittu. Ellei asuntoon tule korvausilmaa sieltä mistä kuuluisi, pyrkii asunto saamaan korvausilman muualta – usein juuri ikkunoiden saumoista.

Jos asunnossasi on toistuvasti alle 20 astetta, tarkasta muutama asia ennen vikailmoituksen jättämistä.

 1. Termostaatti vaatii toimiakseen tilaa ja aikaa. Älä pidä sen edessä paksuja verhoja tai lämpöä tuottavia laitteita kuten televisiota. Älä myöskään laita sänkyä tai sohvaa termostaatin eteen. Tällöin termostaatti lukee lämpötilan väärin, eikä osaa säätää asunnon lämpötilaa oikeaksi. Lisäksi patterin lämmittäessä verhot ja kalusteet estävät lämmön leviämisen huoneeseen.
 2. Ylimääräiset lämmittimet saavat myös termostaatin tulkitsemaan asunnon lämpötilan väärin. Mitä enemmän lämmittimet lämmittävät, sitä enemmän termostaatti pyrkii alentamaan lämpötilaa.

Mikäli yllämainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa ja asunnossa on edelleen alle 20 astetta lämmintä, täytä asiasta vikailmoitus. Mainitse vikailmoituksella jo tekemäsi toimet ongelman ratkaisemiseksi sekä asunnon lämpötilan, niin asia saadaan eteenpäin mahdollisimman nopeasti.

Rakennukset on rakennettu rakentamisen aikaisia rakennusmääräyksiä noudattaen. Tästä syystä ilmastointia tai muuta jäähdytystä ei taloissa aina ole. Kiinteistön ilmanvaihto toimii automaattisesti, eikä siihen voi tehdä huoneistokohtaisia säätöjä. Pienet asunnot lämpenevät voimakkaammin ja läpivetoa ei ole aina mahdollista saada aikaiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa sisäilman lämpötilalle ei ole annettu enimmäisohjearvoa lämmityskauden ulkopuolelle eli kesäkaudelle. Asumisterveysohjeen mukaan: ”Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli + 26 ºC, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä.” 

Passiivisia keinoja lämpötilan laskemiseen ovat ikkunoiden kautta sisään tulevan auringon lämpösäteilyn vähentäminen verhoilla ja kaihtimilla. Yötuuletuksella voidaan jäähdyttää päivällä kuumenneita rakenteita viileämmiksi. Päivällä ulkoilman ollessa huoneilmaa kuumempaa saattaa tuuletus lämmittää asuntoa entisestään. Tuulettaessasi varmista, etteivät ikkunat pääse pamahtamaan kiinni tuuletuksen aikana rikkoen ikkunalasia. Tuuletukseen tulee myös aina käyttää tuuletukseen tarkoitettua ikkunaa.

Suuret sähkölaitteet, kuten televisio, tietokone, pesukone ja uuni, tuottavat lämpöä ja kasvattavat näin lämpökuormaa asunnossa. Sulje laitteet, joita et käytä. Väärinasennettuna huoneistokohtaiset itse hankitut jäähdytyslaitteet lämmittävät huoneilmaa enemmän kuin jäähdyttävät.

Mikäli asunnossasi on jatkuvasti yli +32 astetta omista viilennysyrityksistä huolimatta tai sinulla on todistettavaa terveyshaittaa asunnon kuumuuden takia, voit tehdä vikailmoituksen Hoasin verkkosivujen kautta.

Huoneen lämpöä mitatessa tulee muistaa muutama asia:

 1. Huonelämpötila mitataan asunnon oleskeluvyöhykkeeltä vähintään 0,6 metrin päästä seinäpinnasta ja noin metrin korkeudelta. Älä mittaa lämpötilaa esimerkiksi seinäpinnalta tai ikkunalasia vasten – nämä pinnat saavat olla viileämmät kuin oleskeluvyöhyke.
 2. Mittaus kannattaa tehdä useampaan kertaan ja eri vuorokaudenaikoina. Asunto voi olla heti aamusta hieman normaalia viileämpi ja esimerkiksi kotisi elektroniikka lämmittää asuntoasi päällä ollessaan.
 3. Älä mittaa lämpötilaa juuri tuuletuksen jälkeen tai ikkunan ollessa auki.

Jos asuntosi mitattu lämpötila on toistuvasti alle 20 astetta, tee asiasta vikailmoitus.

Huoneistoissa on vesikiertoiset lämpöpatterit, joita säädellään termostaattiventtiilillä. Venttiili säätelee patterikohtaisesti vedenkiertoa siten, että patterin vaikutusalueella saavutetaan tavoiteltu huonelämpötila. Tämän vuoksi eri paikoissa olevat patterit voivat olla keskenään erilämpöisiä. Lämmitysverkostossa kiertävä vesi mukautuu automaattisesti ulkolämpötilan mukaisesti, mitä kylmempi ulkona on sitä lämpimämpää vettä patterissa kiertää.

Patteri voi ajoittain olla kylmä tai vain yläosastaan lämmin, mutta tämä on normaalia. Vaikka patteri tuntuisi kylmältä, voi huoneen lämpötila olla sopiva ja terveellinen.

Patterin termostaatti vaatii toimiakseen tilaa ja aikaa. Ethän pidä termostaatin edessä paksuja verhoja, isoja huonekaluja tai lämpöä tuottavia laitteita kuten televisiota. Tällöin termostaatti aistii ympäröivän lämpötilan termostaatin ja huonekalun väliin loukkuun jääneestä ilmasta ja säätää todennäköisesti asunnon lämpötilaa väärin.

Termostaatteja ei saa kiertää väkivalloin. Niiden säätelymahdollisuus on noin 2–3 astetta. Huolehdi, ettei lämmityskaudella termostaattia ole kierretty kokonaan kiinni. Jos termostaatti on rikki tai irti, täytä asiasta vikailmoitus.


Sinulla näyttäisi olevan mainosten estäjä päällä (esim. Ad Block).

Jotta voisimme taata että sivusto toimii oikein, suosittelemme laajennuksen ottamista pois päältä.