Skip to content
Etusivu Hakevalle Asumisoikeuden siirto

Asumisoikeuden siirto

Asumisoikeuden siirrolla tarkoitetaan muuttoa Hoas-asunnosta toiseen asukkaan muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Asumisoikeuden siirtoa haetaan erillisellä hakemuksella, joka löytyy Asiointi-sivulta. Asumisoikeuden siirtohakemukseen on aina liitettävä todistus hakemisen perusteista, eikä hakemusta hyväksytä ilman riittäviä perusteita.

Avo-/avioero

Asumisoikeuden siirtoa voit hakea jos olet muuttamassa pois yhteisestä asunnostanne tai jos puolisosi/kumppanisi on muuttamassa pois asunnosta.

Asumisoikeuden siirtohakemus hyväksytään vasta kun olet irtisanonut nykyisen sopimuksesi omalta osaltasi. Sama pätee kaikkiin sopimuksen osapuoliin. Muista täyttää asumisoikeuden siirtohakemuksen aina välittömästi irtisanomisen jälkeen.

Hakemus tulee jättää viimeistään yksi kalenterikuukausi ennen yhteisen sopimuksen päättymistä (viimeistään sopimuksen päättymistä edeltävän kuukauden viimeisenä päivänä).

Ase- tai siviilipalvelus

Asumisoikeuden siirtoon olet oikeutettu ainoastaan, jos ase- tai siviilipalvelus on alkanut välittömästi aiemman vuokrasopimuksesi päätyttyä ja olet valmis vastaanottamaan asunnon heti ase- tai siviilipalveluksen päätyttyä. Sinun on toimitettava todistus, josta käy ilmi ase- tai siviilipalveluksen alkamis- ja päättymispäivät.

Hakemus tulee jättää viimeistään yksi kalenterikuukausi ennen palveluksen päättymistä. Voit myös pitää asuntosi palveluksen ajan ja halutessasi jälleenvuokrata sen täksi ajaksi.

Rajoitettu asumisaika päättyy

Hoas tarkistaa rajoitetun asumisajan päättymispäivän hakijan vuokrasopimukselta. Erillistä todistusta ei tarvitse toimittaa.

Rajoitetun asumisajan täytyttyä voit hakea vain asuntoa, jossa asumisajan rajoitusta ei ole. Tästä syystä jos asut jo yksiössä et voi hakea uutta yksiötä kun viiden vuoden rajoitettu asumisaika on täyttynyt. Hakemus tulee jättää viimeistään yksi kuukausi ennen nykyisen sopimuksen päättymistä (viimeistään sopimuksen päättymistä edeltävän kuukauden viimeisenä päivänä).

Määräaikaisen sopimuksen päättyminen ei oikeuta asumisoikeuden siirtoon.

Raskaus

Voit hakea asumisoikeuden siirtoa raskauden perusteella mikäli asunnon tarpeesi muuttuu asumisaikana raskauden vuoksi ja jätät asumisoikeuden siirtohakemuksen raskauden aikana. Hakemuksen voit jättää heti kun raskaus on todettu. Hoas ei takaa uutta asuntoa ennen laskettua aikaa, joten muutto voi tulla ajankohtaiseksi vasta synnytyksen jälkeen.

Sinun on toimitettava raskaustodistus, josta käy ilmi laskettu aika.

Jos asut yksin soluasunnossa/yksiössä/kaksiossa, voit hakea asumisoikeuden siirrolla perheasuntoa yhdessä puolisosi kanssa. Perheasunnossa asumisoikeuden siirtoa voi hakea isompaan asuntoon.

Sinun tulee irtisanoa nykyinen vuokrasopimuksesi vasta kun saat uuden asuntotarjouksen. Hakemuksen jättäminen ei päätä vuokrasopimustasi.

Tutkintoon kuuluva työharjoittelu tai opiskelijavaihto pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Asumisoikeuden siirtoon olet oikeutettu, jos opiskelijavaihto tai työharjoittelu on alkanut välittömästi edellisen vuokrasopimuksesi päätyttyä, olet valmis vastaanottamaan asunnon heti vaihdon/työharjoittelun päätyttyä. Opiskelijavaihdon/työharjoittelun tulee olla olennainen osa opintojasi ja kestää maksimissaan 1 lukuvuoden.

Sinun on toimitettava vaihtotodistus/työharjoittelusopimus, josta käy ilmi tarkat alkamis- ja päättymispäivät sekä vaihdon/työharjoittelun kohde. Todistukselta/sopimukselta tulee myös ilmetä miten vaihto/työharjoittelu liittyy opiskeluusi. Todistuksen/sopimuksen tulee olla joko suomeksi tai englanniksi.

Täytä hakemus mielellään jo ennen vaihtoon/työharjoitteluun lähtöä (asumisoikeuden siirto hakemukset ovat voimassa pidempään). Hakemus tulee kuitenkin jättää viimeistään yksi kalenterikuukausi ennen vaihdon/työharjoittelun päättymistä. Huomaathan, että voit myös pitää asuntosi työharjoittelun/vaihdon ajan ja halutessasi jälleenvuokrata sen täksi ajaksi.

Asumisoikeuden siirtohakemus oikeuttaa yhteen asuntotarjoukseen

Asumisoikeuden siirtoa hakeville tarjotaan asuntoa yhden kerran kampusperiaatteen mukaisesti. Hoas takaa asunnon, muttei asunnon sijaintia tai tyyppiä. Mikäli haluat hakea asuntoa vain tietyiltä alueilta tai tietyn tyyppistä asuntoa ja et ole valmis joustamaan toiveistasi, on suositeltavaa hakea sisäistä siirtoa, ei asumisoikeuden siirtoa.

Jos et ota asumisoikeuden siirtohakemuksen kautta tarjottua asuntoa vastaan, hakemuksesi poistetaan, etkä voi enää hakea asuntoa asumisoikeuden siirtohakemuksella. Voit kuitenkin edelleen hakea sisäistä siirtoa. Sisäisen siirronhakemukset eivät ole etusijalla muihin hakijoihin nähden emmekä voi taata asuntotarjousta.

Asumisoikeuden siirtohakemus ei päätä sopimustasi

Nykyinen vuokrasopimuksesi ei pääty itsestään vaan sinun on aina huolehdittava sen irtisanomisesta itse (poikkeuksena rajoitetun asumisajan päättyminen). Vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti joko täyttämällä irtisanomislomake, kirjeellä tai henkilökohtaisesti Hoasin palvelukeskuksessa. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Rajoitetun asumisajan päättyessä ja erotapauksissa irtisanoutuessa uusi sopimus alkaa heti edellisen päätyttyä. Työharjoittelun/vaihdon ja ase- tai siviilipalveluksen päättyessä uusi sopimus voi alkaa joko samassa kuussa kuin velvoite muualla päättyy tai päättymistä seuraavan kuukauden alussa tilanteen mukaan. Mikäli asumisoikeuden siirtoa haetaan raskauden vuoksi, pyritään tarjouksen ajankohta ajoittamaan niin, että asukas ehtii irtisanoa nykyisen vuokrasopimuksensa kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

Tee asuntohakemus