Hyppää sisältöön
Etusivu Asuvalle Kiinteistön kunnossapito

Kiinteistön ylläpito saadaan toimimaan Hoasin, palveluntuottajien ja asukkaiden yhteispelillä. Asukkailta saatava palaute on arvokasta palvelun kehittämisessä ja auttaa myös laadunvalvonnassa. Jos kiinteistöllä on mielestäsi puutteita joko kiinteistönhoidossa tai siivouksessa, ilmoita asiasta Hoasille vikailmoituksella.

Syksyn kurakeleillä raput voivat likaantua huomattavan nopeasti tai lumimyrskyn jälkeen lumitöiden suorittamiseen voi mennä normaalia pidempään. Voit itse auttaa siivoojia heidän työssään puhdistamalla kenkäsi rappuralleihin ja eteismattoihin huolellisesti, jottet kanna kuraa kengissäsi rappuun.

Pelastuslain mukaan rappukäytävässä saa olla vain kiinteistön pääsisäänkäynnillä iso kynnys- / vaihtomatto eli oman kynnysmaton pitäminen huoneiston ulko-oven edessä on kielletty. Lisäksi kynnysmatot vaikeuttavat siivousta ja lisäävät näin irtolian määrää. Siivousliikkeen vastuulle ei kuulu siirtää tai puhdistaa asukkaan omia mattoja.

Saunatilat siivotaan yleensä kerran viikossa. Jos sauna on poikkeuksellisen aktiivisesti käytössä, siivotaan sauna useammin. Koska siivoukset suoritetaan arkisin normaalin työajan sisällä (7.00-16.00), ei saunoja siivota kaikkien saunavuorojen välissä. Huolehdithan siis saunan siistiksi oman vuorosi jälkeen seuraavaa saunojaa varten.

Kiinteistönhuolto huolehtii kiinteistön ulkoalueiden kunnossapidosta. Jos piha-alueella kaivataan huoltoa, täytäthän asiasta vikailmoituksen.

Yleisesti ottaen puiden kaato vaatii aina lupaprosessin, sillä kyseessä on joko asema- tai yleiskaava-alue, jonka maisemaan ei saa tehdä muutoksia ilman lupaa. Lupaprosessit ovat usein kestoltaan pitkiä, eikä niihin ilman erittäin hyvin perusteltua syytä lähdetä.

Poikkeuksena ovat muun muassa myrskyjen yhteydessä vahingoittuneet puut, jotka täytyy kaataa turvallisuussyistä. Jos piha-alueella on kaatunut puu tai sellainen puu, joka voidaan katsoa turvallisuusriskiksi, täytä asiasta vikailmoitus.

Joihinkin asuntoihin kuuluu oma piha-alue. Oman pihan lumityöt ja vihertyöt kuuluvat asukkaan vastuulle, eikä kiinteistönhuolto hoida niitä.

Piha-aluetta saattaa rajata myös aita. Valtaosa näistä aidoista on asukkaiden itse hankkimia, eikä Hoas ylläpidä niitä. Sama pätee usein myös istutuksiin piha-alueella. Jos kaikissa pihan asunnoissa on täysin samanlainen aita tai täysin samanlaiset istutukset, on mahdollista, että ne ovat Hoasin. Jos piha-aita tai istutus kaipaa korjausta tai muita toimenpiteitä, etkä ole varma, onko aita tai istutus asukkaiden vai Hoasin, olethan yhteydessä Hoasiin vikailmoituksella.

Hoasin kiinteistöillä liputetaan seuraavasti:

28.2. Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä

27.4. Kansallinen veteraanipäivä

1.5. Vappu, suomalaisen työn päivä

Äitienpäivä (toukokuun toinen sunnuntai)

Kaatuneitten muistopäivä (toukokuun kolmas sunnuntai)

4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

23.6. Juhannus, Suomen lipun päivä (kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai)

24.10. YK:n päivä

6.11. Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä

Isänpäivä (marraskuun toinen sunnuntai)

6.12. Itsenäisyyspäivä

Päivä, jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit, kuntavaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys koko maassa

Päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa

Kiinteistöhuollon vastuulle kuuluu kiinteistön piha-alueiden talvikunnossapito.

Normaalitilanteessa satanut lumi pyritään poistamaan seuraavan arkipäivän aikana. Aikatauluissa on kuitenkin aina huomioitava säävaraus. Poikkeuksellisen runsaan lumentulon jälkeen voi lumen poistamisessa kulua normaalia pidempään.

Talvikunnossapidon keskeinen tehtävä on turvata kiinteistön turvallinen käyttö ja mm. mahdollistaa pelastushenkilöstön esteetön pääsy kiinteistölle. Pääväylät, sisäänkäynnit ym. kriittiset paikat puhdistetaan siis lumesta ensiksi kaikissa kohteissamme ja muut lumityöt aloitetaan vasta tämän jälkeen.

Jos huomaat, että lumitöitä ei ole tehty epätavallisen pitkään aikaan, ilmoitathan asiasta meille vikailmoituslomakkeella, jotta voimme selvittää tilanteen ja saada asian hoitumaan.

Jos asuntoosi johtavat rappuset tai pihapolut eivät johda mihinkään muuhun asuntoon, on lumenluonti sinun vastuullasi. Tällöin rappusten tai polkujen katsotaan olevan osa huoneistopihaa tai – portaikkoa. Jos pihapolku tai portaikko johtaa kahteen tai useampaan asuntoon, kuuluu lumenluonti huoltoyhtiölle, sillä tällöin alue katsotaan yhteisalueeksi. Tällöinkin on asukkaan vastuulla huolehtia porrastasanteen ja oven edustan lumenluonnista.

Ensisijaisesti pysäköintiruudun puhdistaminen lumesta on asukkaan omalla vastuulla. Jos parkkialueella on useampia tyhjiä parkkiruutuja vierekkäin auraushetkellä ja auraaja saa lumen poistettua ilman kohtuutonta vaivaa, poistetaan lumi aurauskalustolla. Näin toimitaan kuitenkin vain silloin, kun tämä on keliolosuhteiden puolesta mahdollista.

Jos kiinteistöllä ei ole lumentyöntimiä pysäköintiruudun puhdistamiseksi lumesta, täytäthän asiasta vikailmoituksen.

Hoasin kiinteistöjä pyritään ylläpitämään suunnitelmallisesti. Aikataulutettujen kiinteistönhoitotöiden lisäksi kiinteistöillä tehdään eri laajuudessa muitakin ylläpitotöitä. Hyvin suunnitelluilla ja ennakointiin perustuvilla kunnossapitotöillä voidaan ennaltaehkäistä vikojen ja puutteiden syntymistä sekä pidentää kiinteistöjen elinkaarta. Ennakoinnilla ja suunnitelmallisuudella voidaan myös vaikuttaa kunnossapidon kustannuksiin.

Jatkuvalla kunnossapidolla tarkoitetaan kiinteistöissä tehtäviä pieniä kunnostustöitä, jotka ovat lähtöisin asukkaiden, Hoasin tai kiinteistönhoitajien tekemistä vikailmoituksista.

Kun ilmoitat vioista ajoissa, autat meitä ylläpitämään kiinteistöjä mahdollisimman hyvin. Asuinhuoneiston vuokralain mukaan sinulla on myös velvollisuus ilmoittaa asunnon vioista vuokranantajalle. Jatkuvaan kunnossapitoon sisältyy myös muuttoihin liittyvät tarkastukset ja niihin liittyen tehtävät korjaustilaukset.

Ohjelmoidulla kunnossapidolla pyritään kiinteistöjen kokonaistaloudellisesti edulliseen elinkaarihallintaan, sekä yleisen viihtyvyyden parantamiseen. Ohjelmoidut kunnossapitotyöt perustuvat rakennuksen korjaushistoriaan sekä korjausohjelmaan. Ohjelmoidut kunnossapitotyöt suunnitellaan ja budjetoidaan vuotta ennen töiden aloittamista ja niissä pyritään huomioimaan asukastoimikuntien toivomukset.


Sinulla näyttäisi olevan mainosten estäjä päällä (esim. Ad Block).

Jotta voisimme taata että sivusto toimii oikein, suosittelemme laajennuksen ottamista pois päältä.