Hyppää sisältöön
Etusivu Uutiset Vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu!

Vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu!

Vuonna 2023 otimme askeleita kohti entistä vastuullisempaa Hoasia. Vastuullisuusraportissa syvennytään vastuullisuusstrategiassa määriteltyihin aiheisiin ja kerrotaan, mitä teimme visiomme saavuttamiseksi vuonna 2023. Vastuullisuusraportti on tehty GRI:tä (Global Reportin Initiative -raportointiviitekehys) mukaillen.

Vastuullisuusasioissa asenteella on merkitystä. Huomista ei rakenneta syyllistämällä, vaan kannustamalla.

Matti Tarhio, Hoasin toimitusjohtaja

Vastuullisuustyömme tavoitteena on mukavin ja helpoin opiskeluajan asuminen vastuullisesti. Meille se tarkoittaa sitä, että kannamme vastuun ja teemme töitä sen eteen, että asuminen Hoasilla on jo lähtökohtaisesti vastuullista. Näin asukkaamme voivat hyvillä mielin keskittyä oman elämän tärkeisiin asioihin. Samalla haluamme tehdä vastuulliset valinnat helpoiksi myös asukkaillemme ja kannustaa asukkaita vastuulliseen asumiseen.

Kaiken taustalla on hyvinvoiva säätiö

 • Teemme päätöksiä, joiden tavoitteena on hyvinvoiva Hoas, jonka tänään rakentamissa taloissa asuu opiskelijoita vielä sadankin vuoden päästä. Päätösten on oltava myös taloudellisesti kestäviä, jotta ne eivät aiheuta esimerkiksi asukkaisiin kohdistuvaa kohtuutonta vuokrankorotuspainetta.
 • Varautumalla tulevaisuuden skenaarioihin ja reagoimalla ennakoivasti tuleviin lakeihin ja säädöksiin luomme pohjaa tulevaisuuden kestävälle liiketoiminnalle jo tänään.
 • Painotamme realistista tilannekuvaa päätöksenteossa. Otamme huomioon päätösten vaikutukset usealta kannalta ja keskitymme meille olennaisimpiin ja merkittävimpiin vaikutusmahdollisuuksiin.
 • Asetimme oman toimintamme tavoitteet nykyrakennusmääräykset ylittävälle tasolle, jotta Suomen ilmastotavoitteita voidaan vauhdittaa.

Mitä teimme?

 • Keskivuokramme oli vuonna 2023 14,60 €/m2. Esimerkiksi Helsingissä yksiön keskivuokra oli 20 €/m2 loppuvuonna 2023.
 • Saimme Kuntarahoituksen yhteiskunnallista rahoitusta seitsemälle kohteelle. Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntäminen on osoitus erityisen vaikuttavasta ja yhteiskunnallista hyötyä tuottavasta hankkeesta.

Teemme asumisesta vastuullista ja rakentamisesta ilmastokestävämpää jo nyt.

Tutkittu tieto päätösten tukena

 • Haluamme tunnistaa toimintamme merkittävimmät vaikutukset ja vaikutusmahdollisuudet, jotta voimme panostaa niihin kokonaisuuden kannalta fiksuimmalla tavalla.
 • Parannamme tiedonkeruuta ja menetelmiä eri toimenpiteiden vaikuttavuuden todentamiseksi.
 • Kyseenalaistamme vallitsevia toimintamalleja, jotta löydämme meille toimivimmat ja taloudellisesti kestävät vaihtoehdot.
 • Hiilijalanjälkilaskentaa tarkentamalla tunnistamme konkreettisia vaikuttamiskeinoja.

Mitä teimme?

 • Hiilijalanjälkemme pieneni lähes 28 % edellisestä vuodesta. Iso osa pienenemisestä selittyy vähäisemmällä uudisrakentamisella.
 • Laskimme yhteistyökumppanimme Caverionin kanssa Hoasille tuotettujen palvelujen aiheuttamat todelliset päästöt.

Vastuullinen asuminen tutuksi jo ensimmäisessä omassa kodissa

 • Kun vastuullinen asuminen tulee tutuksi jo itsenäistä arkea opetellessa, siirtyy tapa myös tuleviin koteihin.
 • Tuemme ja helpotamme asumisen arkea panostamalla kattaviin asukaspalveluihin ja asukkaiden neuvontaan.
 • Panostamme asumisen yhteisöllisyyteen ja tuomme yhteisöllisyyttä yksiöön panostamalla kiinteistöjen monipuolisiin yhteistiloihin.
Kuva vastuullisuusraportin aiheesta "Hoasilla asuminen on vastuullista."

Mitä teimme?

 • Toimme uudiskohteiden asuntoihin seitsemän jäteastiaa – yhtä monta kuin jätepisteillä kerätään jätelajeja.
 • Tuemme yhteisöllisyyttä mm. asukasilloissa, joissa asukkaat saavat kasvot Hoasille.

Yhteistyöllä vaikuttavampiin tuloksiin

 • Tarvitsemme yhteistyötä ja kumppaneita tavoitteiden saavuttamiseen. Parhaassa tapauksessa yhteistyöllä löydämme kaikista vaikuttavimmat keinot oman ja yhteisen toimintamme viemiseksi entistä vastuullisempaan suuntaan.
 • Teimme vastuullisuustavoitteista ymmärrettäviä ja konkreettisia Hoasin henkilökunnalle

Jos alalla jaettaisiin enemmän kokemuksia ja oppeja, vauhdittaisimme vihreän siirtymän toteutumista.

Mitä teimme?

 • Toimme vastuullisuuskriteerit palvelukumppaneiden kilpailutuksiin.
 • Vuosittaisen vastuullisuuskyselyn tulosten perusteella yli puolet henkilöstöstä tietää, mihin Hoasin vastuullisuustyössä keskitytään.

Vielä riittää opittavaa ja tehtävää

Vaikka saimme vuonna 2023 tehtyä merkittäviä tekoja vastuullisuuden edistämiseksi, on matkamme vastuullisuuden kanssa vasta alussa. Koska yksi tavoitteistamme on kehittää myös vastuullisuudesta viestimistä, voit vuoden 2024 vastuullisuusraporttia odotellessa voit seurata vastuullisuustyömme etenemistä verkkosivuillamme ja viestintäkanavissamme: LinkedIn | Instagram | TikTok

Lue koko raportti ja lisää konkreettisista teoistamme:


Sinulla näyttäisi olevan mainosten estäjä päällä (esim. Ad Block).

Jotta voisimme taata että sivusto toimii oikein, suosittelemme laajennuksen ottamista pois päältä.