Skip to content
Etusivu Muuttavalle Asuntotarkastukset

Asunnon ennakkotarkastus tehdään viimeisen asuinkuukautesi aikana. Tarkastuksella käydään läpi asunnon korjaus- ja kunnostustarpeet sekä asunnon siivoustaso.

Ennakkotarkastuksen perusteella asuntoon saatetaan tilata sellaisia huolto- ja kunnostustöitä, jotka johtuvat asunnon luonnollisesta kulumasta, eivätkä ole asukkailta laskutettavia. Tarkastuksen perusteella voidaan myös tilata korjaustöitä vaurioille, jotka asukas on huolimattomuuttaan aiheuttanut, mutta joita tämän ei voida antaa itse korjata. Tällaisia töitä ovat muun muassa lavuaarien vaihdot.

Asuntoon jätetään tarvittaessa siivouskehotus asukkaalle. Ennakkotarkastuksella ei tilata siivousta suoraan, vaan siivoustaso tullaan tarkastamaan uudelleen kuun vaihtumisen jälkeen sopimuksen päätyttyä.

Ennakkotarkastus ei ole vastuuvapautus asukkaalle. Ennakkotarkastus tehdään viimeisen asuinkuukauden aikana ja tilanne asunnossa voi muuttua tämän jälkeen. Ennakkotarkastuksen jälkeen tapahtuvat vahingot voidaan laskuttaa asukkaalta.

Jos sinulla on kysyttävää ennakkotarkastukseen tai tarkastuksella jätettyihin kehotuksiin liittyen, ole yhteydessä Hoasin huoltopalveluihin.

Siivous- ja korjauskehotukset

Siivouskehotuksella listataan siivouksen ilmeisimmät puutteet, eikä se vapauta asukasta huolellisen loppusiivouksen tekemisestä, vaikka puutteita ei olisi erikseen listattukaan. Korjaus- ja siivouskehotukset on huolehdittava kuntoon sinä aikana, kun sinulla on hallintaoikeus asuntoon, eikä niitä voi mennä korjaamaan enää vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Tällaisten puutteiden korjauksesta voidaan asukasta laskuttaa korvausvastuuhinnaston mukaisesti.

Lemmikkieläimet tai muu este yleisavaimen käytölle

Jos ilmoitat irtisanomisen yhteydessä lemmikeistä tai muista esteistä yleisavaimen käytölle, tarkastaja ottaa sinuun puhelimitse yhteyttä ennen tarkastuksen tekemistä. Ellei sinua tavoiteta puhelimitse tai aikataulun mukainen ajankohta ei sinulle sovi, ei ennakkotarkastusta tehdä. Tällöin asunto tarkastetaan vasta sopimuksesi päätyttyä. Tarkastaja jättää tässä tapauksessa postiluukkuusi ohjeistuksen muutossa huomioitavista asioista.

Erotapaukset

Joskus perheasunnosta muuttaa pois vain osa sopimusosapuolista ja osa jo asuvista asukkaista jatkaa asumista asunnossa. Näissä tapauksissa huoneistotarkastus poikkeaa normaalista tarkastuksesta.

Huoneistotarkastaja käy läpi asunnon kunnon, muttei ota kantaa asunnon siivoustasoon (paitsi hyvin räikeissä laiminlyönneissä, joissa asunnon pinnat ovat vaarassa vahingoittua pysyvästi). Tarkastaja ei myöskään ota kantaa esimerkiksi kattorasioiden tilaan.

Tarkastaja käy läpi asunnon kuntoon vaikuttavia asioita ja saattaa merkitä lomakkeelle esimerkiksi seinään pultatut hyllytasot sekä lisätä kehotuksen niiden poistosta, jälkien kittauksesta ja maalauksesta. Näin varmistetaan, että asukkailla on mahdollista sopia keskenään korjaustoimenpiteistä. Lisäksi halutaan varmistaa, että asuntoon jäävä asukas ymmärtää, että ellei vikoja tämän ensimmäisen muuton yhteydessä korjata, ottaa hän ne omalle vastuulleen. Tällöin asuntoon jäävän asukkaan tulee poismuuttaessaan joko korjata viat tai maksaa niistä Hoasille aiheutuvat kulut.

Estynyt tai muusta syystä tekemättä jäänyt ennakkotarkastus

Ennakkotarkastus on Hoasin ylimääräinen palvelu, jolla pyritään ohjaamaan asukkaita siinä, mitä asioita ennen poismuuttoa tulisi vielä tehdä. Ellei ennakkotarkastusta päästä tekemään, on sinun siitä huolimatta hoidettava asunto hyväksyttävään kuntoon ennen poismuuttoa. Ennakkotarkastuksen tekemättömyyteen ei voi vedota, jos sopimuksen päättymisen jälkeen suoritettavalla tarkastuksella havaitaan korjaus- tai siivoustarvetta. Irtisanomisen vahvistuksen yhteydessä lähetetään poismuuttoa koskeva ohjeistus.

Asuntotarkastus ja avaintenluovutussopimus

Asuntoon saatetaan tehdä muuttotarkastus myös siinä tapauksessa, että asukkaat ovat tehneet avaintenluovutussopimuksen.

Avaintenluovutussopimuksella uusi asukas hyväksyy asunnon siivoustason, mutta ei asunnon yleistä kuntoa muilta osin. Jos asunnossa on ennakkotarkastuksella todettu puutteita asunnon kunnossa (esimerkiksi rikkinäinen ovi), tarkastaja käy tarkastamassa nämä puutteet uudelleen. Ellei puutteita ole korjattu, tarkastaja tekee tarvittavat työtilaukset.

Soluasunnoissa hyväksytään avaintenluovutussopimuksella ainoastaan soluhuoneen kunto – ei yleisten tilojen kuntoa.

Jos toimitat avaintenluovutussopimuksen Hoasille myöhässä ja esimerkiksi siivous on ehditty jo tilata, laskutetaan aiheutuneet kulut poismuuttaneelta asukkaalta korvausvastuuhinnaston mukaisesti.

Muuttotarkastus

Huoneistotarkastaja tarkastaa asunnon sopimuksen päättymisen jälkeen seuraavan kuun ensimmäisinä arkipäivinä. Tarkastukset pyritään tekemään mahdollisimman pian, mutta kiireisimpinä kuukausina tarkastusten tekemiseen menee kauemmin suurista muuttomääristä johtuen.

Sopimusten päättyessä myös hallintaoikeutesi asuntoon päättyy. Sopimuksen päättymisen jälkeen avaimet luovutettuasi et voi enää mennä asuntoon suorittamaan korjaustöitä tai siivoamaan asuntoa. Huolehdi asunto muuttokuntoon sopimuksesi ollessa yhä voimassa. Muuttopäiväsi on sopimuksen päättymisen jälkeinen seuraava arkipäivä eli jos sopimuksesi päättyy esimerkiksi lauantaina 30.6., muuttopäiväsi on maanantaina 2.7.

Jos huoneistotarkastaja huomaa asunnon kunnossa huomautettavaa, hän tekee tarvittavat korjaus- ja siivoustilaukset. Näiden puutteiden korjauksesta vastaa Hoasin yhteistyökumppani, eikä sinulle enää tarjota mahdollisuutta hoitaa puutetta kuntoon. Asunnon puutteiden korjauksesta voidaan laskuttaa sinua korvausvastuuhinnaston mukaisesti.

Tee asuntohakemus