Hyppää sisältöön
Etusivu Hoas Hallinto

Hoasin hallinto

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa ja vahvistaa säätiön strategian. Hallituksen alaisuudessa toimii työvaliokunta ja asuntojaosto.

Toimitusjohtaja vastaa säätiön toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Asumisen yhteistyöelin toimii linkkinä Hoasin, asukkaiden sekä ylioppilaskuntien välillä.

Säätiön säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt tammikuussa 2024 Hoasin säännöt.

Tilinpäätös

Hallitus

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa ja vahvistaa säätiön strategian. Hallituksen alaisuudessa toimii työvaliokunta ja asuntojaosto sekä asumisen yhteistyöelin.

Hallitus vuonna 2024

 • Mikko Myllys, HYY, puheenjohtaja
 • Juhana Brotherus, AYY, varapuheenjohtaja
 • Amanda Pasanen, HYY
 • Jannica Aalto, HYY
 • Simo Rissanen, HYY
 • Arto Pohjonen, AYY
 • Niko Ferm, AYY
 • Matilda Stirkkinen, muut ylioppilaskunnat ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ja oppilaitosten oppilasyhdistykset
 • Janne Hälinen, muut ylioppilaskunnat ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ja oppilaitosten oppilasyhdistykset 
 • Eveliina Weidenbacher, asukkaat

Hallituksen jäsenten valinnasta on lisätietoa säätiön sääntöjen 7 §:ssä.

Työvaliokunta ja asuntojaosto

Työvaliokunta ja asuntojaosto toimivat hallituksen alaisuudessa.

Työvaliokunnan tehtävänä on säätiön hallituksen sille luovuttaman toimivallan puitteissa valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita kuten toimintasuunnitelmaa, talousarviota, asuntojen tuotantoa ja hankintoja sekä toiminnan laaja-alaista suunnittelua.

Asuntojaoston tehtävänä on säätiön hallituksen sille luovuttaman toimivallan puitteissaseurata, valvoa ja valmistella

 • kiinteistöjen hoitoa, kunnossapitoa sekä talousarvion kunnossapito- ja lisähankintabudjetin valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevia asioita
 • valmistella esitykset talousarvion kunnossapito- ja lisähankintabudjetista ja perittävistä vuokrista
 • seurata ja kehittää asukastoimintaa
 • asumisoikeudentarkistuksen linjaukset ja mahdolliset ennakkotapausten käsittelyt

Asuntojaostoon hallitus valitsee neljä jäsentä, joista kaksi on asukkaiden edustajaa. Hallitus valitsee jaoston puheenjohtajan.

Asumisen yhteistyöelin

Asumisen yhteistyöelimessä (ASY) asukkaat ja Hoas tekevät yhdessä töitä sen eteen, että opiskelija-asuminen on helppoa ja mukavaa. Yhteistyöelimessä asukkaat voivat vaikuttaa asuinoloihin Hoasin kiinteistöissä. Kokouksissa otetaan kantaa esimerkiksi asuntojen kuntoon, kiinteistöjen ylläpitoon, piha-alueiden viihtyvyyteen, järjestyssääntöihin ja asumiskustannuksiin.

Asukkaat pääsevät vaikuttamaan myös siihen, miten määrärahoja jaetaan asukkaiden yhteiseen toimintaan. Millaisia tapahtumia ja yhteistekemistä Hoasin tulisi tukea ja miten esimerkiksi kerhotiloja kannattaisi varustaa ja kalustaa.

Yhteistyöelimessä asukkailla on mahdollisuus kehittää opiskelija-asumista parhaaksi katsomaansa suuntaan. Yhteistyöelin on ajanut esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden asemaa ja tuonut esille opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä asioita. Yhteistyöelin antaa suosituksia Hoasin hallitukselle.

Uusi yhteishallintolaki astui voimaan 1.1.2024 ja sen myötä Hoasin asukasdemokratiaa uudistetaan merkittävästi.

Jokaisesta asukastoimikunnasta on valittu edustaja asumisen yhteistyöelimeen. Jatkossa pienen asukasaktiivien joukon sijaan ääneen pääsevät kaikki asukastoimikunnat. Uudistuneen ASY:n tavoitteena on lisätä asukkaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia, parantaa tiedonkulkua Hoasin ja asukkaiden välillä sekä luoda avoimempi ja vuorovaikutteisempi malli.

Vuonna 2024 valitaan ASY:n toiminnan pääperiaatteet ja aloitetaan sääntöjen luominen yhteistyössä jäsenten kanssa.


Sinulla näyttäisi olevan mainosten estäjä päällä (esim. Ad Block).

Jotta voisimme taata että sivusto toimii oikein, suosittelemme laajennuksen ottamista pois päältä.