Skip to content
Etusivu Störningsanmälan

Störningsanmälan

Kontakta nödcentralen (112) vid akuta nödsituationer när det är fara för liv eller egendom.

Vid allvarliga och återkommande störningsärenden ber vi boende att göra en skriftlig störningsanmälan. I en skriftlig störningsanmälan ombeds hyresvärden ta itu med brott mot hyreslagstiftningen eller ordningsreglerna. Hyresvärden är skyldig att följa lagen om hyra av bostadslägenhet.

Anmälan bör göras tillsammans med en granne eller rumskamrat, särskilt om ärendet gäller oljud eller ordningsstörning. Vi behandlar alla anmälningar konfidentiellt och meddelar inte anmälarens namn om så inte önskas.

Efter att vi mottagit störningsanmälan kontaktar vi den som anmälan gäller och bedömer behovet för vidare åtgärder i enlighet med hyresvärdens direktiv inom ramen för bostadsuthyrningslagen.

Fyll i störningsanmälan så detaljerat som möjligt, skriv under och ladda upp den.

Ansök om bostad