Hoppa till innehållet
Framsida För hyresgästen Tips för att bo i en delad lägenhet

Tips för att bo i en delad bostad

Presentera er för nya rumskamrater. Kom ihåg ett gott uppförande och hälsa på varandra när ni möts i de gemensamma utrymmena.

Vi rekommenderar er att byta telefonnumror med varandra. Ni kan till exempel grunda en whatsapp-grupp där ni kan sköta era gemensamma ärenden.

Då en ny rumskamrat flyttar in lönar get sig alltid att diskutera om gemensamma regler för samboendet och till exempel om varandras dygnsrytmer. Ljud från ett normalt liv hör till då man delar lägenhet med andra men försök alltid att ta hänsyn till dina rumskamrater. Att föra oljud och störa rumskamraterna och grannarna är enligt ordningsreglerna förbjudet.

Diskutera över förväntningar ni har beträffandet samboendet. Önskar ni att göra saker tillsammans eller trivs ni bättre ensamma? Man behöver inte vara bästa vän med sin rumskamrat men genom att ta hänsyn till varandra förbättrar man allas trivsel

Kom överens om regler gällandet städandet av gemensamma utrymmen. Det kan vara bra att diskutera om hurdana städvanor ni har och vilka förväntningar ni har på städnivån. Om ni märker att ni har väldigt olika uppfattningar om städandet kan det löna sig att till exempel göra en städlista och dela upp arbeten enligt den. Hur skulle det till exempel låta med en gemensam städdag?

Det lönar sig att komma överens om regler gällande besök. Kumpaner, vänner och släktingar är naturligtvis välkomna att besöka er men visa hänsyn till era rumskamrater. Vi rekommenderar att ni till exempel informerar era rumskompisar om besök i förväg.

Kom överens om vilka saker som får användas gemensamt. Om ni vill kan ni till exempel köpa städredskap för gemensamt bruk men använd inte varandras personliga saker utan lov.

Problem som uppstår löser sig oftast genom att diskutera. Om samboendet känns svårt och ni inte efter upprepade försök har lyckats komma överens kan ni kontakta Hoas boenderådgivning. Syftet med Hoas boenderådgivning är att underlätta kommunikationen mellan hyresgästerna och vid behov hjälpa till att hitta lösningar till problem.


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.