Hoppa till innehållet
Framsida För hyresgästen Boenderådgivning

Boenderådgivning

Hoas boenderådgivning erbjuder hjälp, råd och lösningar i situationer där det förekommer utmaningar med boendet.

Boenderådgivningens tillvägagångssätt

Syftet med boenderådgivningen är att underlätta kommunikationen mellan hyresgästerna. Problemsituationer kan ofta lösas genom diskussion och överenskommelse. Vi rekommenderar att parterna själva strävar efter att aktivt hitta lösningar och komma överens.

Det finns också situationer där hyresvärden måste ingripa. Ett skriftligt meddelande och en varning är det sista sättet med vilket hyresgästen uppmuntras att ändra sitt agerande. Underlåtenhet att följa varningen kan leda till en uppsägning eller annullering av hyresavtalet.

Tvister med en rumskompis eller granne

Var i första hand själv aktiv för att lösa ärendet. Om du upplever att du behöver vår hjälp rekommenderar vi att du talar om det för din rumskompis. Kontakta oss om du upplever att du behöver hjälp med att inleda diskussionen. Du kan också kontakta Granskapsmedlingen, som deltar i diskussionen som opartisk part.

Besökare i bostaden

Besök av en partner, vänner och släktingar i delade bostäder är tillåtna. Vi rekommenderar att du informerar dina rumskompisar om besök i förväg. Långtidsinkvartering av personer som inte är nämnda i hyresavtalet är förbjuden.

Städning av gemensamma utrymmen

Alla hyresgäster är skyldiga att ta hand om gemensamma utrymmen. Det är bra att i praktiken komma överens om hur ni sköter den regelbundna städningen. Innan du kontaktar boenderådgivningen är det bra att se till att gemensamma regler för städning har gjorts upp och att alla hyresgäster är medvetna om dem. Att bo tillsammans kräver kompromisser. Hyresgästerna kan ha olika uppfattningar om renlighet.

Grannar och tystnadstid

Ljud från vardagslivet hör till höghusboendet. Enligt ordningsreglerna råder tystnad under nätterna till måndag–fredag mellan kl. 22–06. Nätterna till lördag, söndag och andra helgdagar råder tystnad mellan kl. 23–08. Att föra störande oljud under andra tidpunkter är också förbjudet. Tystnad i höghus innebär inte ljudlöshet. Normala vardagsljud som barns röster och användning av köket är också tillåtna under tystnadstider.

Om du hör störande ljud från en granne, ska du diskutera saken med grannen. Kontakta Hoas boenderådgivning om saker inte löses genom att diskutera. Ange från vilken bostad ljudet hörs och vilken typ av ljud det rör sig om. Se även störningsanmälan.

Kontakta boenderådgivningen

Kontakta boenderådgivningen via MyHoas.


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.