Hoppa till innehållet
Framsida För hyresgästen Överlåtelse av nycklar

Överlåtelse av nycklar

Det finns tre alternativ för att få nyckeln till ditt nya hem. Du kan hämta nyckeln till den nya bostaden själv, befullmäktiga en annan myndig person att hämta den, eller också kan du få nycklarna direkt av den tidigare hyresgästen. Nyckeln kan hämtas på Hoas service center på Norra Järnvägsgatan. Kundtjänsten är stängd tisdagar och torsdagar, men kan boka tid genom att ringa kundtjänst.

Nyckeln kan hämtas under hyresperiodens första vardag, eller senare om du önskar

  • Om hyresperioden börjar på ett veckoslut eller en helgdag fås nyckeln följande vardag.
  • Om ditt hyresavtal börjar i mitten av månaden kan du hämta nyckeln dagen innan.

Om den tidigare hyresgästen flyttar ut och returnerar nyckeln i förtid kan du redan få nyckeln den sista vardagen innan ditt avtal börjar. Kontakta vår boendeservice om du önskar att vi meddelar dig om nycklar som möjligen returneras i förtid. Observera dock att Hoas inte kan förutse ett eventuellt tidigare återlämningsdatum för nycklarna, och frågar heller inte hyresgästen som flyttar ut om nycklarnas återlämningsdatum på nya hyresgästers vägnar.

Om ditt nya hem har en elektronisk nyckel kan det vara möjligt att hämta den redan i förväg. Du meddelas automatiskt via e-post om detta gäller dig.

När du hämtar nycklarna ska uppvisa ett officiellt identitetsbevis med foto (t.ex. pass, identitetsbevis eller körkort, inte studentkort eller FPA-kort).

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask när du hämtar din nyckel. Om du har luftvägssymtom eller misstänker att du kan ha smittats av coronaviruset, vänligen bemyndiga någon annan att hämta nycklarna åt dig.

Du kan befullmäktiga en annan person att hämta nycklarna åt dig

Fullmakten ska göras upp skriftligt, det enklaste är att använda sig av vår fullmaktsmall. Fullmakten ska åtminstone innehålla ditt och den befullmäktigades fullständiga namn, födelsedatum och personbeteckningar samt egna underteckningar och datum.

Den som hämtar nycklarna med en fullmakt ska alltid styrka sin identitet genom att visa upp ett officiellt identitetsbevis med foto (t.ex. pass eller identitetsbevis, inte studentkort eller FPA-kort).

Observera att en minderårig inte kan göra upp en fullmakt och att en minderårig inte kan befullmäktigas att uträtta ärenden. En minderårig persons vårdnadshavaren kan vid behov göra upp fullmakten.

Fullmakt för hämtning av nycklar:

Med ett avtal för överlåtelse av nycklar kan du få nycklarna direkt av den tidigare hyresgästen

En hyresgäst som flyttar ut och en ny hyresgäst som flyttar in i bostaden kan sinsemellan komma överens om överlåtelse av nycklar innan hyresansvarstiden byts. På så sätt kan hyresgästerna underlätta arrangemangen i samband med flytten. Om den tidigare hyresgästen har gett tillstånd meddelar vi hens kontaktuppgifter till dig i samband med bostadserbjudandet. Du kan komma överens om ett avtal om överlåtelse av nycklar med hyresgästen som flyttar ut.

Gör upp avtalet först efter att du har sett bostaden, eftersom du i och med avtalet godkänner rengöringsnivån (gäller vid delade bostäder endast det egna rummet).

Observera att nycklar till bilplats och parkeringstillstånd inte får överlåtas till en ny hyresgäst utan alltid ska returneras till Hoas servicecenter. Om bilplatsen är reserverad av annan än Hoas måste alla nycklar och tillstånd återlämnas till den part som ursprungligen överlät nyckeln/tillståndet till dig.

Spara en kopia av avtalet om överlåtelse av nycklar: Om nyckeln glöms hemma innan ditt hyresavtal officiellt träder i kraft kan du beställa dörröppning genom att visa upp avtalet för överlåtelse av nycklar och en utskriven bekräftelse av hyresavtalet för säkerhetsvakten.

Mallen för avtalet om överlåtelse av nycklar på engelska (PDF):


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.