Skip to content
Framsida För hyresgästen Grundförbättringar och trivselrenoveringar

Grundförbättringar och trivselrenoveringar

Vi renoverar och reparerar våra fastigheter för att boendet ska hålla hög nivå. Vid ombyggnad och reparation utnyttjar vi modern, energisnål teknik och välisolerade konstruktioner. I enlighet med våra hållbarhetsmål genomför vi trivselreparationer utan rivning.

Grundförbättring

Den mest omfattande formen av underhållsarbete som utförs i fastigheterna är ombyggnad, vilket innebär att sådana byggnadsdelar som nått livscykelns slut ska förnyas. Sådan renovering görs i cykler på i genomsnitt 20 år. Varje år renoverar vi 300–500 bostäder. Ombyggnad görs inte i enstaka lägenheter utan hela fastigheten renoveras på en gång.

För att säkra en lång livscykel för objekten, och för att minimera behovet av underhåll och reparation, utför vi reparationer i rätt tid och utnyttjar konstruktionernas hela livscykel. Vi satsar också genast på långsiktiga lösningar. För nybygge och reparation använder vi oss av modern, energisnål teknik och välisolerade konstruktioner.

Före grundförbättring kartlägger vi lägenheternas skick. Denna kartläggning avgör arten av renovering. I planeringen beaktar vi hyresgästernas önskemål.  Vi samlar också in återkoppling om genomförda renoveringsprojekt och deras slutresultat. I samband med grundförbättring strävar vi efter att anpassa rumsprogrammet så att det bättre motsvarar hyresgästernas behov. Större lägenheter kan till exempel byggas om till ettor genom att dela upp dem i mindre bostäder. Vi utvecklar också konceptet för gemensamma utrymmen så att lokalerna så bra som möjligt betjänar hyresgästerna.

Vid omfattande ombyggnad går det inte att bo i den trappuppgång som för tillfället renoveras, eftersom den blir byggplats. Hoas informerar alltid hyresgästerna om förestående renovering minst ett halvår innan arbetet inleds. I god tid innan ombyggnadsarbetet börjar informerar Hoas också hyresgästerna om hur renoveringen kommer att inverka på deras hyreskontrakt. I fråga om eventuella boendearrangemang kan handlingsmodellen variera, beroende på fastigheternas storlek och mängden överlappande ombyggnadsprojekt. 

Hela fastigheten renoveras alltid i ett svep.

Katajanokanranta 21, Hoas
Katajanokanranta 21: Före grundförbättring
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on DSC1240-HDR-scaled.jpg
Katajanokanranta 21: Efter grundförbättringen

Pågoende och kommande grundförbättringar

Katajanokanranta 21

En grundförbättring pågående på fastigheten. Det kommer att vara klar i slutet av november 2021. Vid grundförbättringen förnyas bland annat vatten- och avloppsnätet, elen, ventilationen samt ytorna i bostaden. Vid grundförbättringen förbättras fastighetens trivsamhet och kvalitetsnivå så att den bättre motsvarar hyresgästernas behov. Grundförbättringen utförs så effektivt som möjligt så att vi kan erbjuda bättre kvalité bostäder till ett rimligt pris.

Under grundförbättringen är det inte möjligt att bo i den trappa där renovationsarbeten pågår eftersom trappan är byggområde och således obebolig. På grund av grundförbättringen kommer hyresavtalen att sägas up inför renoveringen. Eftersom hyreskontrakterna kommer att sägas upp bör hyresgästerna flytta ut vid den givna tidpunkten från trappan där renovationerna börjar. Fastighetens grundförbättring kommer att fortlöpa trappvis så att renovationsarbeten börjar i C-trappan. Det kan ännu komma förändringar i tidtabellerna. Upskattad tidtabell för var trappa:

C: 1.3.2021-15.6.2021

B: 1.6.2021-30.9.2021

A: 1.9.2021-30.11.2021

Vieraskuja 5

En grundförbättring kommer att påbörjä på fastigheten i november 2021. Vid grundförbättringen förnyas bland annat vatten- och avloppsnätet, elen, ventilationen, samt ytorna i bostaden. Vid grundförbättringen förbättras fastighetens trivsamhet och kvalitetsnivå så att den bättre motsvarar hyresgästernas behov. Grundförbättringen utförs så effektivt som möjligt så att vi kan erbjuda bättre kvalité bostäder till ett rimligt pris.

Under grundförbättringen är det inte möjligt att bo i fastigheten pågår eftersom fastigheten är byggområde och således obebolig.

Trivselrenovering

Målet för trivselrenovering är att med minsta möjliga störningar för boendet åstadkomma en så stor förändring som möjligt i lägenhetens allmänna framtoning. Arbetet resulterar i bland annat ny golvbeläggning och en modernare kökslook. Ibland förnyas också badrummen i samband med en sådan reparation. Beroende på projektets omfattning kan trivselreparationen i en lägenhet pågå i allt mellan ett par dagar och några veckor. Trivselrenovering görs inte i enstaka lägenheter utan alltid i hela fastigheten i ett svep.

Reparationsarbetet i lägenheten pågår i allmänhet kl. 7.00–18.00. Trivselrenovering förutsätter att hyresgästen packar ner en del av sina tillhörigheter. Dessutom ska man helst inte vistas i lägenheten medan arbetet pågår. Arbetarna behöver få fixa till bostaden i lugn och ro. Efter arbetsdagens slut går det i alla fall att komma tillbaka – då är spåren av dagens arbete bortstädade och det går att bo i lägenheten.

Trivselrenovering görs i lägenheter som tekniskt sett är i fullgott skick men där en ansiktslyftning behövs för ytor och allmän framtoning. Trivselreparationens innehåll varierar en del från objekt till objekt. I vissa fastigheter ingår också badrumsrenovering medan renoveringen i andra fall fokuserar på ytlig uppdatering i de andra rummen. Av denna anledning varierar också tiden som krävs för arbetet i varje lägenhet. Målet är ändå alltid att hyresgästen efter att ha flexat några dagar ska få en bostad med betydligt modernare framtoning.

Kilonportti 1: Före trivselrenovering
Kilonportti 1: Efter trivselrenoveringen

Pågoende och kommande trivselrenoveringar

Alberganesplanadi 2

En trivsamhetsrenovering är pågående på fastigheten och det kommer att slutföras i november 2021. Målet med trivsamhetsrenoveringen är att med så små störningar som möjligt för hyresgästerna få så mycket gjort i bostaden som möjligt. Bekvämlighetskorrigeringen genomförs på ett sådant sätt att invånarna kan bo i sina lägenheter under hela renoveringen och att korrigering av rekreationsområden inte påverkar invånarnas hyresavtal. Varaktigheten per lägenhet för reparation av bekvämligheter är 10 arbetsdagar. Under renoveringen av bekvämligheterna kommer badrummen, basturna, köken och golven i lägenheterna att renoveras. Dessutom kommer lätta renoveringar att genomföras i fastighetens allmänna utrymmen. I samband med renoveringen får huset ett helt nytt utseende, vilket gör helhetsutseendet fräschare och bekvämare.

Trappspecifikt schema för trivsamhetsrenovering:

B-trappor: 6.4.2021-24.6.2021

A-trappor: 26.7.2021-28.10.2021

Kilonportti 1

En trivsamhetsrenovering är pågående på fastigheten och det kommer att slutföras i november 2021. Målet med trivsamhetsrenoveringen är att med så små störningar som möjligt för hyresgästerna få så mycket gjort i bostaden som möjligt. Bekvämlighetskorrigeringen genomförs på ett sådant sätt att invånarna kan bo i sina lägenheter under hela renoveringen och att korrigering av rekreationsområden inte påverkar invånarnas hyresavtal. Varaktigheten per lägenhet för reparation av bekvämligheter är 8 eller 9 arbetsdagar. Under renoveringen av bekvämligheterna kommer badrummen, köken och golven i lägenheterna att renoveras. Dessutom kommer lätta renoveringar att genomföras i fastighetens allmänna utrymmen. I samband med renoveringen får huset ett helt nytt utseende, vilket gör helhetsutseendet fräschare och bekvämare.

Trappspecifikt schema för trivsamhetsrenovering:

C-trappor: 12.4.2021-31.5.2021

B-trappor: 7.6.2021-2.7.2021 och 2.8.2021-23.8.2021

A-trappor: 30.8.2021-22.10.2021

Fastigheten kommer också att genomgå hissrenovering i oktober-november.

Enligt det beräknad tidtabell kommer hissarna vara under renovering och ur funktion enligt följande:

Byggnaden C: 5.10. – 29.10.2021

Byggnaden B: 2.11. – 23.11.2021

Byggnaden A: 4.11. – 25.11.2021

Titta på videon om hur en trivselrenovering genomförs:

Ansök om bostad