Hoppa till innehållet

Hyra och övriga avgifter

Hyresbetalningsinformationen och din betalningsstatus finns på MyHoas. I tjänsten kan du se över betalda och obetalda hyror och andra fakturor. Du kan också kontrollera den betalda hyresgarantin.

Kom ihåg att alltid använda rätt referensnummer när du betalar din hyra eller övriga räkningar. Referensnumret är detsamma för varje månad och du kan se det i fakturan. Användningen av referensnummer påskyndar betalningens hantering och förhindrar fel.

Om betalningen görs utan rätt referensnummer, och betalningen inte kan allokeras till kundens avtal, ansvarar kunden för eventuella kostnader förknippade med betalningspåminnelsen.

Hyresbetalningens förfallodag

Hyresbetalningens förfallodag är den sjätte dagen i den aktuella månaden eller följande vardag.

Hyresbetalningens förfallodag kan inte ändras.

Om hyresbetalningen är försenad skickas kunden en betalningspåminnelse, vilket ökar skulden med inkassokostnaden (5 €/ påminnelse). Betalningspåminnelser för utestående skulder skickas en gång i månaden.

Om fordran trots betalningspåminnelsen inte erläggs fortsätter indrivningen genom vår indrivningsbyrå Svea Perintä. På skulder som hamnar hos indrivningsbyrån tillkommer dröjsmålsränta och andra utgifter. Observera att indrivningkostnaderna kan vara betydande. Dessutom kan obetalda hyror leda till förlust av bostadens besittningsrätt samt förlust av kreditupplysningar, vilket kan orsaka allvarliga problem i framtiden. Det lönar sig alltid att betala hyran senast på förfallodagen!

Om dina hyror har gått till indrivning och du vill göra upp en betalningsplan eller ställa frågor om din skuld, ber vid dig kontakta indrivningsbyrån:

Svea Perintä
hoas.asukkaat@svea.fi
tfn (03) 512 4484

Genom att använda rätt referensnummer kan du betala flera månaders hyra samtidigt eller betala hyran från olika konton. Kontrollera att det belopp du betalat och det kontonummer du använt är korrekt. Spara dina betalningskvitton/kontoutdrag som bevis på den betalda hyran och håll koll på när du följande gång ska betala din hyra.

Om du oavsiktligt betalar din hyra mer än en gång kan den extra betalningen användas för att betala de kommande månadernas hyra eller alternativt återbetalas till dig. Om du önskar återbetalning av överbetalningen, ber vi dig ange ditt kontonummer via e-post till Hoas betalningstjänster (maksut@hoas.fi).

Betalningsuppmaning

Om du inte betalar din hyra i tid skickas du en betalningsuppmaning. Påminnelseavgiften är 5 €. Betalningspåminnelser för utestående skulder skickas en gång i månaden. Om fakturan trots betalningspåminnelsen förblir obetald skickas den till Svea Perintä för indrivning. Notera att indrivningskostnaderna kan vara betydande. Kontakta indrivningsbyrån via hoas.asukkaat@svea.fi eller tfn 03 512 44 84 om du vill göra upp en betalningsplan eller ta reda på ditt skuldbelopp.

Du kan komma att debiteras för underhållsarbete, obetalda fakturor för Securitas dörröppningar, extranycklar, borttappade nycklar etc. Faktureringen görs enligt ersättningsprislistan.

Securitas ansvarar för dörröppningar i de flesta av Hoas fastigheter. Säkerhetsvakten tillhandahåller i samband med dörröppningen ett serviceavtal och Securitas skickar dig senare en faktura. Om fakturan inte betalas innan förfallodagen överförs dess indrivning till Hoas. Faktureringen görs enligt ersättningsprislistan.

Om du behöver ett intyg över skötsel av hyresskyldighet till exempel för en ny hyresvärd, kan du beställa intyget från Hoas betalningstjänster (maksut@hoas.fi). Vi debiterar 10 euro för ett officiellt, undertecknat intyg beställt från betalningstjänsten.

I familjebostäder är hyresgästerna solidariskt ansvariga för betalningen av hyran. Ett gemensamt hyresavtal innebär att hyresgästerna solidariskt ansvarar för att fullgöra hyresförpliktelsen. Om hyrorna förblir obetalda blir alla hyresgäster kunder hos indrivningsbyrån och de räntor och andra kostnader som uppkommit på grund av skulderna allas ansvar (Lag om hyra av bostadslägenhet 11 §).

Solidariskt ansvar gäller också om någon av parterna flyttar ut ur bostaden men ingen uppsägning har ägt rum. Om du ensam bor kvar i en familjebostad är du ansvarig för hela bostadens hyra.

Hyrorna att granskas under hösten i samband med Hoas budgetering och eventuella hyreshöjningar träder i kraft i början av januari. Hyresgästerna underrättas om ändringarna senast två månader i förväg. Meddelande om hyreshöjning skickas till hyresgästerna per post.

FPA

FPA:s webbplats har information om de stöd som beviljas till studerande och hur man ansöker om dem. FPA får varje månad uppgifter om hyresgästernas hyresavtal i syfte att kontrollera hyresgästernas stöduppgifter.

Läs mer


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.