Skip to content

Garantin

Hoas uppbär en garanti på 260 euro för rum i delad bostad och 500 euro för andra bostäder.

Hoas kräver som hyresvärd att hyresgästen ställer en garanti om hyresgästen inte uppfyller sina förpliktelser enligt hyresavtalet, dvs. till exempel skadar bostaden eller inte betalar sin hyra eller andra avgifter. Garantin kan inte användas under hyresavtalets giltighetstid.

Betalning av garantin

Garantin ska betalas till hyresvärdens konto och ett kvitto på betalningen skickas till hyresvärden tillsammans med de andra handlingarna som krävs för att bekräfta hyresavtalet. Du får betalningsuppgifterna tillsammans med ditt bostadserbjudande och kan betala garantin via nätbanken med hjälp av uppgifterna i erbjudandet. Erbjudandet anger den utsatta tiden för vilken garantikvittot och övriga bilagor ska lämnas in.

Kom ihåg att använda det angivna referensnumret när du betalar garantiavgiften!

Garanti som betalas av FPA

Hoas accepterar inte betalningsförbindelser. När du ansöker om en garanti från FPA ber vi dig kontrollera de nuvarande procedurerna med både Hoas och FPA.

Läs mer

Ansök om bostad