Hoppa till innehållet
Framsida För hyresgästen Ersättningsprislista

Ansvarsfördelningstabell och ersättningsprislista

En del av bostadens reparationsarbeten är hyresgästens ansvar. Kontrollera ansvarsfördelningstabellen för att se om reparationer av fel i din bostad är ditt eller Hoas ansvar. Bytet av lampor (även i hushållsmaskiner) och bytet av proppar är i normala fall hyresgästens ansvar.

Du ansvarar själv för driften av dina egna apparater. Om det på grund av en felanmälan beställs reparation till bostaden, och felet visar sig vara i din egen apparat, står du för de reparationskostnader som uppkommer. Underhåll av dina egna apparater är hyresgästens ansvar, och Hoas underhåller inte hyresgästernas egna apparater.

För kostnader som uppkommit på grund av vårdslöshet, felaktig hantering eller misskötsel faktureras hyresgästen enligt ersättningsprislistan. I enskilda fall kan hyresgästen faktureras enligt faktiska kostnader.

Om du avsiktligt, genom försummelse eller vårdslöshet orsakar bostaden skada är du skyldig att ersätta hyresvärden för den orsakade skadan. Du är också ansvarig för de personer som vistas i bostaden med din tillåtelse. Om du försummar att anmäla en skada som beror på något fel i bostaden, kan du även bli ersättningsskyldig för de kostnader som uppstår på grund av skadan. Hoas använder sig av en ersättningsprislista, med priserna för de vanligaste reparationsarbetena som faktureras.

Naturligt slitage

Som hyresgäst är du inte ansvarig för normalt slitage, så länge bostaden har använts för det syfte som hyresavtalet förutsätter, med andra ord för att bo i. Naturligt slitage innebär alltså märken och spår i bostaden som uppstår med tiden, såsom mörka fläckar på väggen vid sänggaveln. Sprickor i handfatet är inte naturligt slitage.

Skador orsakade av ett husdjur, såsom repor på dörrkarmar, väggar eller golv, anses inte vara naturligt slitage, även om de har uppstått under en längre tid.

Rökning

Rökning är förbjudet i alla delade bostäder och i alla bostäder vars hyresavtal har tecknats efter den 31.5.2010 samt i trapphus/fastighetens gemensamma utrymmen.

Om bostaden måste målas om på grund av att hyresgästen har rökt, faktureras hyresgästen kostnaderna enligt faktiska kostnader. Att rengöra och måla om väggarna och taket kostar ofta flera tusen euro.

Väggfästen

Hoas rekommenderar inte att man använder sig av väggfästen. Vissa av bostäderna har trälister på väggarna, avsedda att fästa tavlor på. Bostadens väggar får inte målas utan tillstånd.

Det rekommenderas att inte fästa spegelbitar, vägghyllor etc. på väggarna, eftersom avlägsnandet av dem ofta lämnar betydliga märken på väggarna. När du flyttar ut ska du avlägsna hyllorna och spackla och slipa hålen snyggt.


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.