Hoppa till innehållet
Framsida För den sökande Bostadserbjudande

Bostadserbjudande

Hoas har inte könummer för bostadsansökningarna. När en bostad erbjuds beaktas behovet av bostad, den sökandes tillgångar och ekonomiska situation samt väntetiden. I början av terminerna prioriteras förstaårsstuderande som flyttar från utanför huvudstadsregionen. Den som har väntat längst får alltså inte automatiskt det första bostadserbjudandet.

De hyrda bostäderna har en uppsägningstid på en kalendermånad, vilket innebär att Hoas får kännedom om bostadssituationen ungefär en månad innan bostäderna blir lediga. Vi kan därför inte i förväg uppskatta när, hur många eller på vilket område bostäder blir lediga.

Vi strävar efter att erbjuda bostäder så snart de blir tillgängliga. Ett bostadserbjudande kan komma med mycket kort varsel. Hoas beaktar på begäran uppsägningstiden för din nuvarande bostad. Att vänta på att en lämplig bostad blir tillgänglig kan dock förlänga väntetiden.

Efterfrågan på bostäder varierar enligt årstid. I början av terminerna är efterfrågan som störst och tillgängliga bostäder hyrs snabbt ut. Hoas har inte möjlighet att tillhandahålla bostäder till alla sökande.

Hur får jag ett bostadserbjudande?

E-postmeddelandet om bostadserbjudandet innehåller en länk till den elektroniska tjänsten där bostadserbjudandet finns.

Ange i ansökan en e-postadress som du regelbundet läser och se till att Hoas finns i listan över säkra avsändare för att undvika att våra meddelanden hamnar i din skräppostmapp.

Det är den sökandes ansvar att se till att kontaktuppgifterna i ansökan är korrekta och uppdaterade. Om du har gett Hoas felaktiga kontaktuppgifter och som resultat inte får information om erbjudandet eller inte får det i tid, är Hoas inte skyldig att erbjuda dig en ny bostad.

Godkännande av bostadserbjudandet

Bekräftelse med nätbankskoder

Du kan bekräfta ditt hyresavtal genom att underteckna det i Signoms elektroniska tjänst och skicka de begärda handlingarna till Hoas inom den utsatta tiden. Den elektroniska tjänsten är kostnadsfri.

 • Logga in till den elektroniska tjänsten ”Bostadserbjudande från Hoas” via länken i e-postmeddelandet.
 • Gör en stark identifiering med hjälp av dina nätbankskoder.
 • Bekanta dig med bostadserbjudandet och ladda upp de begärda handlingarna i tjänsten.
 • Underteckna hyresavtalet elektroniskt genom att trycka på knappen “Underteckna handling”.
 • Avtal med flera hyresgäster ska av samtliga hyresgäster undertecknas separat med egna nätbankskoder.
 • Du får en bekräftelse till din e-post när Hoas har emottagit de nedladdade handlingarna. Handlingar kan laddas ner från de elektroniska tjänsterna i 60 dagar efter att de har laddats upp.

Bekräftelse utan bankkoder

Du kan bekräfta ditt hyresavtal genom att underteckna det i den elektroniska tjänsten och skicka de begärda handlingarna till Hoas inom den utsatta tiden. Den elektroniska tjänsten är kostnadsfri.

 • Logga in till den elektroniska tjänsten ”Bostadserbjudande från Hoas” via länken i e-postmeddelandet.
 • Vid avtal med flera hyresgäster skickas bostadserbjudandet till en hyresgäst åt gången för att undertecknas.
 • Ladda upp begärda handlingar i tjänsten.
 • Bekanta dig med bostadserbjudandet och underteckna hyresavtalet.
 • Ladda ner hyresavtalet till din dator, skriv ut alla sidor, underteckna det för hand, skanna det och ladda upp alla sidor tillbaka i tjänsten.
 • Vid avtal med flera hyresgäster ska båda hyresgästerna logga in separat på den elektroniska tjänsten. Den som har loggat in först kan ladda upp alla begärda handlingar i den elektroniska tjänsten, varefter den andra hyresgästen för sin del ska logga in till den elektroniska tjänsten och elektroniskt skicka de nedladdade handlingarna till Hoas.
 • Tryck till sist på knappen “Skicka handling” för att skicka handlingarna till Hoas.
 • Du får en bekräftelse till din e-post när Hoas har emottagit de nedladdade handlingarna. Handlingar kan laddas ner från de elektroniska tjänsterna i 60 dagar efter att de har laddats upp.

Studieintyg

Bekräftelsen av hyresavtalet förutsätter ett närvarointyg/studieintyg av alla studerande (intyget får inte vara äldre än 3 månader).

Högskolestuderande ska också lämna in ett studieutdrag (en utskrift från nätet är tillräcklig om utskriften innehåller dina personuppgifter och avlagda kurser, studiepoäng och avläggningsdatum).

För nya studerande räcker ett antagningsintyg/resultatbrev, om ett närvarointyg inte är tillgängligt.

I familjeavtal är en hyresgästs studieintyg tillräckligt.

När är avtalet bekräftat?

Om de handlingar du har skickat är i sin ordning, skickar vi dig en bekräftelse per e-post om att hyresavtalet har godkänts. Om du har undertecknat hyresavtalet i den elektroniska tjänsten kan du via e-postlänken logga in till den elektroniska tjänsten där du hittar det undertecknade hyresavtalet, bankgirot för hyresbetalningen och en snabbguide för nya hyresgäster. Hyresavtalet kan endast bekräftas om alla begärda handlingar har lämnats in inom den utsatta tiden.

Vi kontrollerar bland annat din boenderätt utifrån de studieintyg du har lämnat in. Om du inte har boenderätt kan det hända att ditt bostadserbjudande återkallas.

Hyresavtalet är bindande för båda parter när den sökande har lämnat in alla begärda handlingar och hyresvärden har godkänt dem. Avtalet kan inte upphävas efter att hyresavtalet har bekräftats, utan avtalet ska vid behov sägas upp i enlighet med lagen om hyra av bostadslägenhet (52 §).

Bostadserbjudandet du har fått gäller endast den bostad som anges i erbjudandet. Bostadserbjudandet kan godkännas eller avvisas – det kan inte bytas till en annan bostad.

Kan svarstiden för ett erbjudande förlängas?

Om du behöver mer tid för att bekräfta erbjudandet, ber vi dig vänligen kontakta bostadstjänsten så snart som möjligt. Observera att det inte alltid är möjligt att erbjuda tilläggstid.

Efter den utsatta tiden upphör bostadserbjudandet automatiskt att gälla och bostaden erbjuds till följande sökande. Din ansökan tas också automatiskt bort. Om ditt svar på bostadserbjudandet är försenat är det därför mycket troligt att bostaden redan har erbjudits vidare till följande sökande. När Hoas erbjuder en bostad är svarstiden i regel kort (några vardagar) på grund av det stora antalet sökande.

Betalning av garantin

Är det möjligt att se bostad?

Hyresgästen bor vanligen ännu kvar i de bostäder som erbjuds. Om den nuvarande hyresgästen har tillåtit överlåtelse av kontaktuppgifter ser du dem i uppgifterna om bostaden och du kan komma överens om ett besök med hyresgästen.

Om hyresgästen inte har tillåtit överlåtelse av kontaktuppgifter eller om bostaden är tom så är det inte möjligt att se den på förhand. Hoas ordnar inga visningar. På erbjudandet hittar du närmare uppgifter om bostaden och en bottenplan.

Avvisat erbjudande och nytt erbjudande

Bostadserbjudandet kan avvisas med hjälp av en annulleringsformulär. Om du vill att din bostadsansökan fortfarande hålls i kraft, ska erbjudandet avvisas inom den utsatta tiden. Om du inte avvisar erbjudandet inom den utsatta tiden upphävs erbjudandet och din ansökan tas automatiskt bort.

Om du redan har fått ett bostadserbjudande och du avvisar eller ignorerar nästa erbjudande kommer din bostadsansökan automatisk att tas bort. Med en ansökan om överföring av boenderätt har du endast rätt till ett bostadserbjudande och det är inte möjligt att hålla ansökan i kraft efter att du avvisat erbjudandet.

Kan jag få ett nytt bostadserbjudande?

Du kan få högst två bostadserbjudanden med en ansökan. Hoas erbjuder i första hand bostäder till de sökande som ännu inte har fått några bostadserbjudanden. Därför är det bra att notera att det kan ta längre tid att få ett andra erbjudande om du avvisar det första erbjudandet.

I början av terminerna (augusti–oktober och januari–februari) och med en ansökan om överföring av boenderätt är det endast möjligt att få ett bostadserbjudande.


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.