Skip to content
Framsida För hyresgästen Ansvarsfördelningstabell

En del av bostadens reparationsarbeten är hyresgästens ansvar. Kontrollera ansvarsfördelningstabellen för att se om reparationer av fel i din bostad är ditt eller Hoas ansvar. Bytet av lampor (även i hushållsmaskiner), rengöringen av vattenlås och bytet av proppar är i normala fall hyresgästens ansvar.

Du ansvarar själv för driften av dina egna apparater. Om det på grund av en felanmälan beställs reparation till bostaden, och felet visar sig vara i din egen apparat, står du för de reparationskostnader som uppkommer. Underhåll av dina egna apparater är hyresgästens ansvar, och Hoas underhåller inte hyresgästernas egna apparater.

För kostnader som uppkommit på grund av vårdslöshet, felaktig hantering eller misskötsel faktureras hyresgästen enligt ersättningsprislistan. I enskilda fall kan hyresgästen faktureras enligt faktiska kostnader.

Ansök om bostad