Skip to content
Etusivu För hyresgästen Anmälan om inflyttning

Anmälan om inflyttning

Bristfällig städning ska anmälas till Hoas omedelbart, senast inom tre dagar från att du hämtade nyckeln. Det är i så fall bäst att både fylla i en felanmälan och ringa till Hoas underhållstjänst. Vi räknar med att du disponerar bostaden från och med den dag då nycklarna överlåts till dig. Det är bäst att inte avhämta nycklarna förrän du kan kontrollera hur väl bostaden är städad. 

Övriga brister och observationer i bostaden ska med en felanmälan anmälas till Hoas inom 10 kalenderdagar efter nyckelavhämtning. I din anmälan ska du specificera de fel som du hoppas få reparerade. Lägenhetsinspektören beställer det underhållsarbete som behövs i bostaden. Alla fel som du har anmält kommer alltså inte nödvändigtvis att bli åtgärdade. Om du vill bifoga fotografier till din inflyttningsanmälan kan du mejla dem till adressen huolto[at]hoas.fi. Fotografier kan inte bifogas till en felanmälan.

Vad ska man kolla i bostaden?

Se till att du kollar åtminstone att

 • tobaksrökning inte har förekommit i bostaden
 • väggkontakter, takuttag, takkrokar eller sockerbitar inte fattas eller är lösa
 • alla lampor i bostadens fasta armaturer fungerar
 • hushållsmaskiner och deras ljus fungerar
 • det inte finns några större skråmor, bucklor, hål eller mörknade partier i väggar, golv eller dörrar
 • det inte sitter speglar på väggarna
 • väggarna har samma färg – en del lägenheter kan ha effektväggar men väggar i annan färg än målarvitt bör alltid rapporteras till Hoas
 • intag och utlopp för vatten till tvätt- och diskmaskin i lägenheten är korrekt proppade och inte läcker
 • alla dörrar i lägenheten är hela och på plats
 • det inte finns sprickor i lavoar eller wc-stol och att varken kranar eller wc läcker
 • vattnet går ut ur lavoarerna
 • det inte finns några lösa möbler i lägenheten – Hoas hyr ut sina bostäder omöblerade om inte annat finns inskrivet i hyreskontraktet
 • det inte finns kvarlämnade armaturer som inte hör till lägenhetens fasta inredning (t.ex. spegelskåpets belysning eller andra lysrör osv.)
 • det inte finns sprickor i fönsterglaset

Andra fel bör också rapporteras. Det är omöjligt att på en lista räkna upp alla tänkbara fel i en lägenhet. Listan ska bara ge en idé om vad som ska tas upp i inflyttningsanmälan. För en kompislägenhet är det bra att rapportera både det egna rummets och de gemensamma utrymmenas skick.

Ansök om bostad