Hoppa till innehållet
Framsida För hyresgästen Ändringsarbeten i bostaden

I princip är det enligt Lagen om hyra av bostadslägenhet (21 § Reparations- och ändringsarbeten samt vårdåtgärder) inte tillåtet för en hyresgäst att utföra ändringar i bostaden utan hyresvärdens samtycke. Om Hoas bostadsinspektör under en bostadsinspektion eller annan inspektion anser att bostadens ytor behöver renoveras, beställer inspektören nödvändigt renoveringsarbete. Om inga renoveringsarbeten har beställts, är bostaden i ett sådant skick som hyresgästen med beaktande av bostaden ålder, områdets bostadsbestånd och övriga lokala förhållanden skäligen kan kräva (20 § Bostadslägenhetens skick och brister).

Instruktioner vid inflyttning

Observera att du inte kan ta emot sådana strukturella förändringar från den förra hyresgästen som har utförts utan hyresvärdens tillstånd. Exempel på sådana förändringar i bostaden kan till exempel vara installerade laminatgolv.

Problemet i dessa fall är underhålls- och reparationsansvar samt möjliga garantier. Vid defekta installationer ligger ansvaret på den nya hyresgästen som har tagit emot eller försummat att rapportera en olovlig felaktig installation.

Om bostaden har målade effektväggar när du flyttar in kan du kontakta Hoas för att kontrollera att de hör till bostaden.

Instruktioner vid utflyttning

Du kan inte överlåta strukturella förändringar som du har gjort i bostaden till en ny hyresgäst utan hyresvärdens tillstånd. Exempel på sådana förändringar i bostaden kan till exempel vara installerade laminatgolv.

Om du under din tid som hyresgäst har fäst en hylla eller till exempel en platt-TV på väggen, ska du avlägsna dem innan du flyttar ut, samt spackla och slipa eventuella märken i väggen.

Målning

Hoas rekommenderar inte att man själv målar bostaden, men om du beslutar dig för att måla väggarna i bostaden på egen risk och bekostnad, ska du beakta följande för att undvika eventuella kostnader.

Om du utför renoveringsmålningen i bostaden själv, får du inte ersättning för de verktyg eller målfärger som behövs för målningen. Se till att målningsresultatet blir bra. Bland annat ska golvlister, tak, ljusbrytare och vägguttag ändamålsenligt skyddas under målningen. Hoas kan fakturera hyresgästen för renoveringsmålningen om i samband med utflyttningen observeras av hyresgästen utförda målningsarbeten som inte uppfyller Hoas kvalitetskrav.

De flesta av Hoas bostäder är målade med vitt (halvmatt). Vissa bostäder har också effektväggar målade på uppdrag av Hoas, som inte får målas vita eller ändras på något sätt. Bostaden får dessutom inte målas i en annan färg än vad bostaden ursprungligen var. Hoas bostadsbeskrivningar innehåller information om bostadens ytor, och hyresgästen kan inte ändra bostaden till att avvika från denna beskrivning.

Dörröga, säkerhetslås och säkerhetskedja

Hoas installerar eller underhåller inte dörrögon, säkerhetslås eller säkerhetskedjor i bostäderna.

Hyresgästen kan på egen bekostnad installera ett dörröga och/eller en säkerhetskedja. Vid utflyttning ska dörrögat/säkerhetskedjan lämnas kvar på plats.

Hoas förvarar inte nycklar till säkerhetslås. Notera att man inte kan använda sig av Hoas dörröppningstjänst, ifall man har installerat ett säkerhetslås. Säkerhetslåset måste lämnas öppet för eventuella service- eller inspektionsbesök. När du flyttar ut ska du på egen bekostnad avlägsna säkerhetslåset som du har installerat och reparera och täcka hålen orsakade av säkerhetslåset på ett säkert och hållbart sätt enligt låsaffärens föreskrifter. Om säkerhetslåset inte har avlägsnats vid slutet av ditt hyresavtal, debiterar Hoas kostnaden för att avlägsna låset i enlighet med ersättningsprislistan.

Persienner

Hoas installerar eller underhåller inte persienner i bostäderna. Hyresgästen kan installera persienner på egen bekostnad, men de ska vid utflyttning lämnas kvar på plats. Om bostaden har trasiga persienner eller rullgardiner installerade av den föregående hyresgästen kan de helt avlägsnas. Gör en felanmälan om du vill avlägsna dem.


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.