Hoppa till innehållet
Framsida För hyresgästen Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

En studerande som har hyrt en bostad av Hoas kan tillfälligt hyra ut sin bostad till en utomstående person under sommarmånaderna (maj–augusti) eller under studierelaterad arbetspraktik eller studierelaterat utbyte. Ett intyg över arbetspraktik och studentutbyte ska lämnas in som bilaga till andrahandshyresavtalet.

Hoas ska alltid informeras om andrahandsuthyrning minst en månad innan hyresgästen flyttar in genom att man lämnar in ett noggrant ifyllt och undertecknat andrahandshyresavtal med eventuella bilagor.

Andrahandsuthyrning är inte tillåtet för möblerade kvotbostäder reserverade för utbytesstudenter och internationella forskarstuderande, vilka hyrs ut samarbete med högskolorna.

Vid uthyrning ska man följa god hyrningssed och Hoas instruktioner. Hyresgästen åtar sig att följa jämställdhetslagen och förbudet mot diskriminering. Följaktligen kan en hyresgäst vid val av andrahandshyresgäst inte särbehandla kandidater på grundval av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, tro, åsikter, politisk verksamhet, facklig verksamhet, familjerelationer, hälsostatus, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan personlig anledning.

Göra upp ett avtal

Ingå alltid ett skriftligt hyresavtal och meddela Hoas om hyresavtalet enligt instruktionerna.

Hyresgästen har inte tillstånd att utan hyresvärdens tillstånd låta någon annan använda bostaden eller en del av den, eller ha personer boende hos sig som inte omfattas av hyresförhållandet. Hyresgästen får inte heller överföra hyresavtalet till en annan person eftersom hyresvärden förutsätter att bostaden används som studentbostad.

Information om att fungera som hyresvärd finns till exempel på Finska Hyresgästers Förenings webbplats.

Notera vid andrahandsuthyrning

Hoas har inget hyresavtal med andrahandshyresgästen, så Hoas kan inte hantera ärenden relaterade till hyresavtalet med andrahandshyresgästen.

Till hur många personer får man hyra ut rummet eller bostaden?

En delad bostad eller etta får högst hyras ut till en person. Rum i en delade bostad för kvinnor får endast hyras ut till en kvinna och rum i en delad bostad för män endast till män. Husdjur är inte tillåtna i delade bostäder. Tvåor avsedda för en person kan hyras för upp till högst två personer.

En familjebostad kan hyras ut till så många personer som det finns sovrum (t.ex. en bostad med 3 sovrum kan hyras ut till tre personer). Andrahandshyresavtalet ska innehålla alla andrahandshyresgästers uppgifter och underskrifter, även om endast en del av bostaden hyrs ut.

Ansvar för bostadens skick

Huvudhyresgästen är fortfarande i hyresförhållande till Hoas och således ansvarig för bostadens skick. Om det t.ex. under hyrestiden kommer fakturor som debiteras av hyresgästen, adresseras de till huvudhyresgästen. Det är en bra idé för hyresvärden och hyresgästen att i förväg komma överens om hur man ska agera i sådana situationer.

Hoas sköter alltid ärenden med den ursprungliga hyresgästen

Om andrahandshyresgästen vill reservera en parkeringsplats ska huvudhyresgästen ge sitt samtycke till det och göra bokningen på andrahandshyresgästens vägnar. Hoas överlåter inte inloggningsuppgifter till sina system till andrahandshyresgästen.

Hyrans storlek

För bostaden kan du endast debitera den hyra som du själv betalar till Hoas. Hyran inkluderar avgifterna för el och bilplats, om de också debiteras av den ursprungliga hyresgästen.

Överlåtelse av nycklar till andrahandshyresgästen

Den ursprungliga hyresgästen ska se till att nycklarna överlåts till andrahandshyresgästen då hyresförhållandet inleds, samt att nycklarna återlämnas i samband med flytt. Huvudhyresgästen får inte lämna nycklarna till Hoas för att hämtas av andrahandshyresgästen och andrahandshyresgästen får inte returnera nycklarna till Hoas efter avtalets upphörande.

Hemförsäkring

Både den ursprungliga hyresgästen och andrahandshyresgästen ska se till att ha giltiga omfattande hemförsäkringar. Hoas ersätter inte skador som andrahandshyresgästen har orsakat ditt lösöre. Om andrahandshyresgästen orsakar skada på bostaden debiterar Hoas reparationskostnaderna av den ursprungliga hyresgästen. Det lönar sig komma överens om detaljerna och villkoren med försäkringsbolaget. Hoas erbjuder inte hemförsäkring.

FPA

Om du får bostadsstöd ska du meddela FPA att du tar en tillfällig hyresgäst. Ditt stöd upphör under den tid som bostaden är uthyrd till någon annan. Hyresintäkterna som du får genom att hyra ut bostaden är beskattningsbar inkomst och ska därför beaktas även i din skattedeklaration.

Flyttanmälan

Du kan göra en flyttanmälan på nätet eller i närmaste postkontor och samtidigt med hjälp av ett och samma formulär sköta den lagstadgade flyttanmälan till magistraten. Från posten får du också kort med vilka du kostnadsfritt kan meddela dina släktingar och vänner i Finland den nya adressen.


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.