Hoppa till innehållet

Hoas erbjuder inte bostäder till uthyrning om det finns misstanke om antingen löss eller kackerlackor, utan dessa hålls borta från uthyrning under bekämpningen.

Det är hyresgästens plikt att meddela om eventuella skadedjur till hyresvärden så snabbt som möjligt samt följa skadedjursbekämpningsföretagets direktiv. Noggrann bekämpning är det bästa sättet att bli av med problemet. Att följa direktiven är viktigt för att bekämpningen ska lyckas samt för att hindra spridningen av skadedjuren. Om hyresgästen uppfyller sin underrättelseplikt direkt vid iakttagelsen är skadedjursbekämpningen kostnadsfri för hyresgästen. Hoas skadedjursbekämpning utförs alltid av experter från ett företag som specialiserat sig på skadedjursbekämpning.

Under våren och sommaren kan fåglar som häckar i närheten av fastigheten skapa problem. Fågelbon är skyddade under ruvningstiden vilket betyder att det ofta inte går att åtgärda problemet.

Vad ska du göra om du misstänker skadedjur i din bostad?

Harmlösa insekter från naturen kan förekomma i bostaden. Inte alla insekter kräver skadedjursbekämpning, så försök att identifiera den insekt du hittar. Om du är osäker på vilken insekt som hittades i bostaden eller om du identifierar en insekt som kräver skadedjursbekämpning, ber vi dig göra en felanmälan.

Hur hanteras ärendet?

Hoas riktar rapporten till en skadedjursbekämpningspartner som kontaktar hyresgästerna och kommer överens om en tidpunkt för kartläggningen. Vid behov skickar Hoas e-postinstruktioner till hyresgästen om hur man förbereder sig för skadedjursbekämpning. När skadedjursbekämpningen påbörjas, håller skadedjursbekämparen hyresgästerna uppdaterade om när de följande gång kommer till bostaden och vilka åtgärder som krävs av hyresgästerna för att lyckas med skadedjursbekämpningen.

Vad ska du göra om du misstänker skadedjur i din fastighet?

Hoas skadedjursbekämpning utförs alltid av ett företag som specialiserat sig på skadedjursbekämpning. Om det finns anledning att misstänka att problemet har spridit sig till andra bostäder kartläggs alltid de nödvändiga bostäderna. Misstanke om skadedjur (dvs. observation som ännu inte har bekräftats) kommuniceras inte till hyresgästerna, eftersom misstanken i många fall visar sig vara ogrundad och orsakar onödig oro.

Om det finns behov av bredare kartläggning görs denna alltid i den utsträckning som problemet kräver. Hoas syftar till att behandla skadedjursproblem så effektivt och snabbt som möjligt. Om det finns anledning till bredare kartläggning informerar Hoas hyresgästerna om detta.

Skadedjursidentifiering

Om ett skadedjur kan identifieras redan innan en felanmälan görs är det lättare att vidta åtgärder. Vissa skadedjur kräver inte bekämpning och viss bekämpning kan utföras med hjälp av husmorsknep.

Livsmedelsskadedjur

Livsmedelsskadedjur konsumerar maten eller efterlämnar spillning som gör livsmedlet oätbart. Skadedjuren kan till exempel följa med hem i butiksinköpen. Om man snabbt upptäcker skadedjur är det oftast lätt att bli av med dem. Om skadedjuren endast finns i en förpackning kan det hända att det räcker att göra sig av med förpackningen för att bli av med skadedjuren.

Livsmedelsskadedjur sprider inte sjukdomar (med undantag av den tyska kackerlackan som kan sprida salmonella) och är inte giftiga.

Om du upptäcker livsmedelsskadedjur i ditt hem ska du slänga de förorenade produkterna. Om du vill vara säker på att även sådana livsmedel som inte verkar vara infekterade verkligen är fria från skadedjur kan du ha produkterna nerfrysta i -20 ºC i en vecka. Töm skåpen där du observerat skadedjur och dammsug noggrant – släng dammsugarpåsen efter dammsugning. Du kan försöka bekämpa skadedjuren med insektsprej genom att noggrant följa preparatens instruktioner. Förvara i fortsättningen livsmedel i plastpåsar eller glas- och plastburkar.

Om dessa husmorsknep inte fungerar ska du göra en felanmälan, så att Hoas kan beställa skadedjursbekämpning. Om du misstänker att du har kackerlackor eller tyska kackerlackor i din bostad bör du göra en felanmälan direkt.

Livsmedelsskadedjur inkluderar till exempel indiskt mjölmott, sågtandad plattbagge, gräsbagge och kackerlacka.

Textilskadedjur

Textilskadedjur utnyttjar bland annat ull, päls och fjädrar som föda. De kan till exempel göra hål i kläder medan de letar efter rutter till näring. Att tvätta kläderna i 40–60 ºC avlägsnar alla insektsstadier. Du kan också frysa ner känsliga material i -20 ºC i en vecka.

Om du upptäcker textilskadedjur i din bostad kan du göra en storstädning. Töm skadeinsektens eventuella gömställen och dammsug noggrant. Släng dammsugarpåsen. Använd insektsspray enligt produktens produktinformation.

Vissa textilskadedjur återfinns i naturen och kan alltså komma in i din bostad utifrån. Du kan förebygga detta genom att förvara yllekläder i tätt förslutna kärl eller påsar i källare, vindsutrymmen eller förråd.

Om du med dessa knep inte blir av med insekterna eller problemet är utbrett bör du göra en felanmälan.

Exempel på textilskadedjur inkluderar pälsbaggar, klädesmal och fläskänger.

Gnagare kan sprida sjukdomar och förstöra bostadens strukturer. De kan dessutom orsaka elavbrott och kortslutningar. Råttor kan hitta till sopsorteringspunkter om avfall ofta ligger på golvet. Av den anledningen är det mycket viktigt att skräp förs ända fram till sorteringspunkten och placeras i avfallskärlet. Se till att avfallskärlets lock är ordentligt stängt.

Ifall gnagare finns inne i bostaden ska du alltid göra en felanmälan.

Ohyra kan följa med in i bostaden med till exempel människor, kläder och möbler. Ibland kan ohyra hitta sin väg till bostaden till exempel genom ett fågelbo på bostadens tak. Skadeinsekternas mängd kan öka genom dålig hygien och brister i städningen. En prydlig bostad garanterar inte att bostaden är fri från ohyra. Exempelvis kan vägglöss vara ovälkomna fripassagerare i samband med en utlandsresa och då spelar det ingen roll hur välstädat det är i hemmet.

Ohyra som förekommer i Finland inkluderar vägglöss, loppor och huvudlöss. Om du misstänker vägglöss i din bostad ber vi dig göra en felanmälan så snart som möjligt så att bostaden kan kartläggas.

Om du misstänker vägglöss i din bostad

Förutom betten kan du också upptäcka spår av vägglöss genom mörka lämningar i sängens strukturer. Lämningarna ser ut som små svarta prickar. Andra spår efter vägglössen kan vara små blodfläckar och -strimmor i lakanen. Det är viktigt att komma ihåg att alla inte reagerar på vägglusens bett, det betyder att om du upptäcker dessa spår i din bostad är det skäl att noggrant gå igenom sängen. Oftast gömmer sig vägglössen nära sängen, högst inom en cirka två meters radie från den. Om du misstänker vägglöss ska du inspektera sängen, sängbotten, sängkläderna och möblerna nära sängen, små håligheter och skrymslen samt tavlor och speglar.

Om du misstänker att du har vägglöss i bostaden bör du genast göra en felanmälan. Du kan själv tvätta alla textiler i 60 gradigt vatten (för kläderna gäller det att kontrollera tvättråden, vägglöss dör också t.ex. i frysen, det kan därför löna sig att frysa ner de känsligaste textilerna), samt dammsuga noggrant medan du väntar på skadedjursbekämpningen. Släng också dammsugarpåsen.

Andra insekter

Hoas bekämpar inte sockerlarver eftersom bekämpningen är svår och ofta lönlös. Sockerlarverna orsakar heller ingen fara för hyresgästerna. I händelse av att getingar gör ett bo exempelvis bredvid dörren eller om du råkar se en faraomyra i din bostad ska du göra en felanmälan till Hoas så att oönskade gäster kan hanteras.


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.