Hoppa till innehållet
Framsida För hyresgästen Bostadsinspektioner

En förhandsinspektion av bostaden genomförs under den sista boendemånaden. Vid inspektionen kartläggs bostadens reparations- och renoveringsbehov och rengöringsnivå.

På basis av förhandsinspektionen beställs reparations- och renoveringsarbeten för att åtgärda skador som orsakats av naturligt slitage och inte debiteras hyresgästen. På basis av förhandsinspektionen beställs reparations- och renoveringsarbeten för att åtgärda skador som orsakats av hyresgästens vårdslöshet, men som inte kan repareras av hyresgästen. Sådana arbeten inkluderar bland annat byte av handfat.

Vid behov ges hyresgästen en städningsuppmaning för bostaden. Vid förhandsinspektionen beställer man inte direkt en städtjänst, renhetsnivån bedöms på nytt efter månadsskiftet då avtalet avslutats.

Förhandsinspektionen innebär aldrig ansvarsfrihet för hyresgästen. Förhandsinspektionen görs under avtalets sista månad och situationen kan ha förändrats efter inspektionen. Skador som uppstår efter en förhandsinspektion kan debiteras av hyresgästen.

Om du har frågor angående förhandsinspektionen eller de uppmaningar du har fått, ber vi dig vänligen kontakta Hoas underhållstjänster.

Städnings- och reparationsuppmaningar

Städningsuppmaningen noterar de mest uppenbara bristerna i städningen och befriar således inte hyresgästen från en grundlig slutstädning, även om dessa brister inte separat har listats. Reparations- och städningsuppmaningar bör åtgärdas under din besittningsrätt, de kan inte längre åtgärdas efter hyresavtalets slut. Hyresgästen kan debiteras för reparationen av dessa brister enligt ersättningsprislistan.

Husdjur eller andra hinder för användningen av huvudnyckel

Om det finns husdjur i bostaden som anmäls i samband med uppsägningen av bostaden, tar inspektören kontakt med dig per telefon innan inspektionen. Om du inte kan nås per telefon eller om tidtabellens tidpunkt inte passar dig, görs ingen inspektion. I det fallet inspekteras bostaden först efter att ditt avtal har avslutats. I det här fallet lämnar inspektören instruktioner om vad du ska beakta vid flytten i din brevlåda.

Separation

Ibland händer det att endast en avtalspart flyttar ut och att en del av hyresgästerna fortsätter att bo i bostaden. I dessa fall avviker bostadsinspektionen från det vanliga.

Bostadsinspektören går igenom bostadens skick men tar inte ställning till bostadens renhetsnivå (förutom i mycket grova fall då bostadens ytor riskerar att få permanenta skador). Inspektören tar heller inte ställning till exempelvis takdosornas skick.

Inspektören går igenom sådana saker som påverkar bostaden skick och kan till exempel notera att hyllor skruvats fast i väggen samt ge en uppmaning om att dessa ska avlägsnas och att märken efter dem ska kittas och målas. På detta sätt försäkrar man sig om att parterna sinsemellan kan komma överens om reparationsåtgärder. Dessutom vill man försäkra sig om att den hyresgäst som bor kvar förstår att om dessa fel inte åtgärdas i samband med den första utflyttningen överförs felen på den kvarboende hyresgästens ansvar. I det fallet måste hyresgästen vid sin egen flytt senare antingen reparera felen eller ersätta Hoas för de kostnader som uppstår vid reparation.

Förhindrad eller av annan orsak utebliven förhandsinspektion

Förhandsinspektionen är en extratjänst som Hoas erbjuder, och med vilken man strävar till att informera hyresgästerna om vilka åtgärder som ännu måste vidtas innan utflyttningen. Hyresgästen ska även om en förhandsbesiktning inte kan genomföras se till att bostaden är i acceptabelt skick innan utflyttningen. Om det vid inspektionen efter avtalets upphörande uppdagas reparations- eller städbehov kan hyresgästen inte hänvisa till att förhandsinspektionen blev ogjord. Hyresgästen får instruktioner angående utflyttningen i samband med uppsägningen.

Bostadsinspektion och nyckelöverlåtelseavtal

Bostaden kan också genomgå en flyttinspektion även om hyresgästerna har ingått ett nyckelöverlåtelseavtal.

Den nya hyresgästen godkänner i och med avtalet för nyckelöverlåtelse nivån på bostadens renhetsnivå, men inte det allmänna skicket i övrigt. Om man under förhandsinspektionen har noterat brister i bostadens skick (till exempel en söndrig dörr) kontrollerar inspektören dessa brister på nytt. Om bristerna inte har åtgärdats gör inspektören de nödvändiga arbetsbeställningarna.

Vid rum i delade bostäder godkänns med nyckelöverlåtelseavtalet endast rummets skick – inte skicket i de allmänna utrymmena.

Om du lämnar in nyckelöverlåtelseavtalet till Hoas sent och till exempel städningen redan har beställts faktureras de uppkomna kostnaderna av den utflyttade hyresgästen i enlighet med ersättningsprislistan.

Flyttinspektion

Bostadsinspektören inspekterar bostaden de första vardagarna i månaden som följer efter att avtalet upphör. Målet är att genomföra inspektionerna så snart som möjligt, men under de mest bråda månaderna tar det längre tid att genomföra inspektioner på grund av höga flyttvolymer.

När avtalet löper ut upphör också din besittningsrätt till bostaden. Efter att avtalet har upphört och nycklarna returnerats har du inte längre tillgång till bostaden för att utföra reparationer eller städa bostaden. Se till att din bostad är inflyttningsklar medan ditt avtal fortfarande är giltigt. Ditt flyttningsdatum är följande vardag efter avtalets upphörande, dvs om ditt avtal till exempel upphör lördagen den 30 juni är din utflyttningsdag måndagen 2 juli.

Om bostadsinspektören finner något att anmärka på i bostaden, gör hen nödvändiga reparations- och städbeställningar. Bristerna åtgärdas av en Hoas-partner och du erbjuds inte längre möjlighet att rätta till dem. Du kan debiteras för reparationen av bostadens brister i enlighet med ersättningsprislistan.


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.