Hoppa till innehållet
Framsida För hyresgästen Återbetalning av garantin

Återbetalning av garantin

Garantin återbetalas till det konto som hyresgästen har uppgett inom ungefär en månad efter avtalets upphörande.

Kontouppgifter för återbetalning av garantin

Kontouppgifterna kan meddelas via MyHoas. Garantin kan inte återbetalas om du inte har angett dina kontouppgifter eller om de är ofullständiga. Hoas kan inte se betalarens kontonummer i inkommande betalningar. Kostnader orsakade av felaktiga eller ofullständiga kontouppgifter debiteras i sin helhet.

Tidtabell för återbetalning av garantin

Garantin återbetalas till det konto som hyresgästen har uppgett inom ungefär en månad efter avtalets upphörande. Återbetalningarna görs tidigast den 15:e dagen i månaden efter den månad då hyresavtalet upphör. Eventuella brister i bostadens skick, överlåtelse av nycklarna eller hyresbetalningen kan fördröja återbetalningen av garantin.

Återbetalning av garanti betalad av socialtjänsten eller FPA

Garanti som har betalats av socialtjänsten eller FPA returneras automatiskt direkt till betalaren.

Användning av garantin

Hyresvärden kan utan att höra med hyresgästen använda garantin till att kvittera hyror eller andra fordringar. Återbetalning av garantin befriar inte hyresgästen från förpliktelserna enligt hyresavtalet. Garantin kan inte användas för att betala hyran medan hyresavtalet är giltigt.


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.