Hoppa till innehållet
Framsida För den sökande Vem kan ansöka om bostad?

Vem kan ansöka om bostad?

Du kan ansöka om en bostad hos Hoas om dina studier

 • är på heltid,
 • leder till examen,
 • berättigar till studiestöd och
 • sker i huvudstadsregionen.

Studerande som studerar vid filialer till skolor i huvudstadsregionen kan också ansöka om bostäder hos Hoas.

Heltidsstudier avser olika saker inom olika studier. Det lönar sig att kontrollera definitionerna på FPA:s webbplats

Bostaden kan tas emot när skolan har börjat och du har gjort din närvaroanmälan. Sommarmånaderna utgör det enda undantaget: om du inleder dina studier på hösten kan du ta emot bostaden redan i juni.

En myndig sökande bör kunna uppvisa en officiell identitetshandling.

Om du studerar utanför huvudstadsregionen kan du ansöka om bostad hos Hoas om du utför arbetspraktik eller forskning eller en avhandling som förutsätter att du är bosatt i huvudstadsregionen. I det här fallet kan du endast ansöka om bostad för praktikperioden, forskningen eller avhandlingen.

Huvudstadsregionen

Huvudstadsregionen inkluderar Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Kriterier för uthyrning av bostäder

Staten stöder byggandet av Hoas studentbostäder. Av denna anledning kan inte vem som helst bo i Hoas bostäder. Valet av hyresgäster hos Hoas regleras av statens finansierings- och utvecklingscentral för boendet ARA samt av Hoas egna regler.

Företräde för sökande

Företräde ges sökande som

 • är bostadslösa
 • är mindre bemedlade och/eller låginkomsttagare
 • i övrigt har ett snabbt behov av bostad
 • avlägger en fullständig examen
 • i början av terminerna erbjuder vi de bostäder som blir lediga främst till nya studerande. Företräde ges åt sökande utanför huvudstadsregionen.

De som studerar i Helsingfors ges företräde till de bostäder som är belägna i Helsingfors. Om du ansöker om familjebostad i Helsingfors ska en av de sökande studera i Helsingfors.

Vid val av hyresgäster till en del fastigheter följs också regler som grundar sig på bland annat ägandet av fastigheten och villkoren för uthyrningen av tomten.

Grundexamensstuderande

Som grundexamensstuderande räknas:

 • De som studerar i gymnasiet (Obs! Om du studerar på vuxengymnasium, kolla om du har rätt till FPA:s studiestöd: https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-for-vem).
 • De som avlägger en yrkesinriktad grundexamen vid en yrkesinriktad läroanstalt
 • De som avlägger en lägre eller högre högskoleexamen vid en yrkeshögskola
 • De som avlägger en lägre eller högre högskoleexamen vid ett universitet
 • De som avlägger licentiatexamen i medicin, veterinärmedicin och tandvård vid ett universitet

Forskarstuderande

Som forskarstuderande räknas de som avlägger licentiatexamen eller doktorsexamen vid ett universitet (med undantag för studerande inom medicin, veterinärmedicin och tandvård). Forskarstuderanden bör ha rätt att avlägga kandidatexamen och vara närvarande för att vara berättigad att ansöka om bostad hos Hoas.

Hoas följer campusprincipen vid erbjudande av bostäder

Hoas strävar efter att hitta en bostadslösning som stöder de bostadsökandes studier. Bostäderna hyrs ut utifrån läroinrättningens campusområde. Syftet är att förse den sökande med bostad i närheten av läroinrättningen och/eller med goda kollektivtrafikförbindelser, främst från den sökandes studieort.

Hoas anser att förbindelserna är goda om en resa med kollektivtrafiken inte tar mer än 45–50 minuter i en riktning.

Begränsningar och/eller specialvillkor som gäller tomtens hyreskontrakt

I en del Hoas fastigheter följs specialvillkor med t.ex. den som hyr ut tomten och detta leder till avvikelser då vi väljer ut hyresgäster.

 • Familjebostäderna i följande fastigheter hyrs i första hand ut till barnfamiljer: Harustie 7–8, Karstulantie 8, Katajanokanranta 21, Kilpolantie 16, Kurkisuontie 12, Muusantori 5, Myrttitie 2, Pallaksentie 4, Pekankatu 5, Rekipellontie 15 och Rälssintie 16.
 • Kasperinkuja 13: Bostäderna hyrs i första hand ut till Studerande vid högskolan Snellman. Detta beror på en gemensam tomtbokning med föreningen Ahtola.
 • Kilonrinne 10: I fastigheten följs följande prioriteringsordning: 1. SSBS:s medlem i grundarorganisationen, 2. medlemmar i Hoas svenskspråkiga grundarorganisation och medlemmar i tvåspråkiga grundarorganisationer, 3. medlemmar i övriga Hoas grundarorganisationer.
 • Opastinsilta 2: 21 bostäder är reserverade för Farmasiakunta Ry.
 • Otaniemi bostäder (Jämeräntaival 9–11, Servin Maijan tie 3, Servinkuja 5–6): Bostäderna hyrs endast ut till studerande vid Aalto-universitetet. I familjeavtal räcker det att bara den ena studerar vid Aalto.
 • Paraistentie 18: Bostäderna hyrs i första hand ut till medicinstuderande.
 • Pitäjänmäentie 13: Bostäderna hyrs i första hand ut till musikstuderande. Familjebostäderna hyrs i första hand ut till barnfamiljer. Det finns ljudisolerade bostäder i C-trappan.
 • Talonpojantie 10: I fastigheten följs följande prioriteringsordning:
  1.Studerande som uppfyller de kriterier som Stiftelse Latokartano – Vicus Agriculturae Studiosorumin (Latokartanosäätiö) och Metsäylioppilaiden asuntolasäätiön (Silvica) har fastställt.
  2.Studerande vid Helsingfors Universitet agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.
  Prioriteringsordning är baserad på villkoren i tomtarrendeavtalet mellan Ladugårdens sport- och kulturhusstiftelse och Hoas.
 • Styrelsemdlemmar i nationella studentorganisationers, som t.ex. i FSF och SAMOK, får hyra Hoas bostäder för styrelseperioden.
 • I följande fastigheter bor förutom studerande också Helsingfors stads hyresgäster, eftersom bostäderna tidigare ägdes av Helsingfors stad: Hakaniemenranta 12, Kirstinmäki 7, Kylmäojantie 4. An efter att stadens hyresgäster säger upp sina kontrakt hyrs bostäderna ut till studeranden enligt Hoas vanliga villkor.

Minderåriga bostadssökande

En minderårig kan ansöka om bostad hos Hoas om vårdnadshavaren ger sitt samtycke med hjälp av ett formulär för vårdnadshavarens samtycke. Vid ifyllnaden av formuläret ska vårdnadshavarens information noggrant anges i det reserverade utrymmet. Dessutom ska vårdnadshavaren fylla i och underteckna formuläret för vårdnadshavares samtycke. Formuläret bör undertecknas för hand och skickas till Hoas kundservice, till exempel via e-post. Undertecknaren av vårdnadshavarens samtycke bör vara samma person som angetts som vårdnadshavare i bostadsansökan.

Intressebevakare

Om den sökande har en intressebevakare ska en kopia av tingsrättens beslut om intressebevakning och intressebevakarens ifyllda samtycke lämnas in till Hoas.

På hyresavtal för sökande med intressebevakare tillämpas inga specialvillkor, men uppgiften om bostadserbjudandet och hyresavtalet skickas också till intressebevakaren.

Under våren och sommaren kan även andra än studerande i huvudstadsregionen ansöka om bostäder hos Hoas

Hoas erbjuder möblerade bostäder i januari–maj samt omöblerade bostäder i januari–augusti. En studerande som till exempel har ett tillfälligt jobb eller studerar i huvudstadsregionen eller kranskommunerna kan ansöka om en bostad för våren och sommaren.

Studerande som inte kan ansöka om bostad hos Hoas

Det är inte möjligt att ansöka om bostad hos Hoas om du avlägger din examen:

 • som läroavtalsutbildning (som en del av en grundexamen är det möjligt att genomföra en läroavtalsperiod på upp till 12 månader)

eller om du

 • studerar i grundskolan
 • avlägger en förberedande kurs eller förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning
 • studerar i öppen yrkeshögskola eller vid öppet universitet
 • avlägger specialyrkesexamen
 • avlägger yrkesinriktad tilläggsutbildning
 • avlägger postdoktorala studier

Om du avlägger en förberedande utbildning kan du ansöka om bostad först då du har avlagt den förberedande utbildningen och fortsatt till en utbildning som leder till examen.

Hoas kriterier gällande bostadssökande uppfylls inte för studerande vid alla läroinrättningar och för alla studieformer, till exempel:

 • att studera under läroavtal berättigar inte till studiestöd från FPA.
 • yrkesinriktad tilläggsutbildning leder inte till examen utan kompletterar en redan avlagd examen.

Hoas uppdaterar listan över kvalificerade läroinrättningar genom att lägga till eller ta bort läroinrättningar. Om du inte hittar din egen läroinrättning i ansökningsformulärets lista över läroinrättningar, berättigar dina studier inte till ansökan om bostad hos Hoas.


Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.