Skip to content
Etusivu För den sökande Vår- och sommarbostäder

Vår- och sommarbostäder

Vem som helst kan ansöka om Hoas vår- och sommarbostäder. Särskilt väl lämpade är de för studerande som har tillfällig praktik, sommararbete eller studieplats i huvudstadsregionen.

Vår- och sommarbostäderna är företrädesvis rum i kollektivbostäder. På våren kan det också finnas några ettor, på sommaren familjebostäder. Vårbostäderna är möblerade.

Hoas vår- och sommarbostäder finns i Helsingfors, Esbo och Vanda utanför centrumområdet.

Studerande har förtur till både vår- och sommarbostäder. 

Möblerade vårbostäder

Merparten av Hoas vårbostäder är möblerade rum i delade lägenheter. Därtill finns några möblerade ettor. Bostäderna bjuds ut ur den bostadskvot som är reserverad för utbytesstuderande. Bostadstyperna och hyrorna presenteras på sidorna för utbytesstuderande (på engelska).

Bostäderna finns i Helsingfors, Esbo och Vanda.

 • För möblerade bostäder uppbärs en deposition på 500 € oberoende av bostadstyp.
 • Avtal ingås för minst en månad.
 • Bostäder 1.1–31.5.

Möbler i Hoas vårbostäder

Alla Hoas möblerade bostäder har basutrustning, dvs. åtminstone

 • säng, madrass, täcke, kudde och sänglinne
 • arbetsbord och arbetsstol
 • Klädskåp och hylla
 • gardiner
 • belysningsarmaturer
 • dammsugare

Omöblerade sommarbostäder

Merparten av Hoas sommarbostäder är cellrum, dvs. rum i delade lägenheter. Därtill finns några familjebostäder. Bostadstyperna och hyrorna presenteras på sidorna för examensstuderande.

Merparten av kollektivbostäderna finns i västra och östra Helsingfors samt i Esbo och Vanda, de finns alltså inte i centrum av Helsingfors eller i närheten av innerstaden. Familjebostäder finns att tillgå endast i några få objekt i städernas utkanter.

 • Depositionen för ett cellrum är 260 euro och för en familjebostad 500 euro.
 • Sommarbostäderna är inte möblerade
 • Avtal ingås för minst en månad.
 • Det går inte att ansöka om sommarbostad för endast augusti månad.
 • Bostäder 1.1.–31.8.

En studerande kan bo kvar i sommarbostaden

Huvudregeln är att det går att bo kvar efter sommaren, förutsatt att sommarhyresgästen till hösten får en studieplats i huvudstadsregionen och fyller Hoas kriterier för val av hyresgäster. Hyresgästen ska lämna in en ny bostadsansökan på vår webbsajt och där skriva in att hen önskar bo kvar i sin nuvarande sommarbostad.

Ansökan om vår- eller sommarbostad

Ansökan om både möblerade vårbostäder och omöblerade sommarbostäder görs med en ansökan om sommarbostad. Ansökningstiden för sommarbostäder utgår i juni. Ansökan raderas från webbsajten när ansökningsperioden utgår.

Lämna in din ansökan först när du är säker på att få sommararbete eller studieplats, eftersom vår strävan är att erbjuda en bostad nära den sökandes arbets- eller studieplats under sommaren, eller åtminstone vid goda kommunikationer. Bostäder ges i första hand åt studerande.

Endast ett erbjudande ges om vår- eller sommarbostad.

Mer information om vårbostäder får du av Hoas tjänster för utbytesstuderande exchangestudents@hoas.fi.

Mer information om sommarbostäder får du av Hoas boendetjänster asumispalvelut@hoas.fi.

Ansök om bostad